Grønland er et tosproget samfund. Vi skal derfor respektere hinandens modersmål og sproglige formåen og støtte hinanden i at tilegne os grønlandsk og dansk, og desuden engelsk.

Samarbejdspartiet ønsker et inkluderende samfund hvor der er plads til alle uanset hvilket sprog de taler. Det gælder også i det politiske system hvor alle uanset hvilket sprog de taler har ret til at deltage og blive hørt.

Efterhånden som Engelsk bliver mere og mere udbredt inden for erhvervslivet og ikke mindst turistbranchen bliver det vigtigere og vigtigere at beherske engelsk også.

Vi har derfor brug for en god folkeskoleuddannelse i tre sprog, og vi har brug for både folkeskolelærere med grønlandsk som modersmål og folkeskolelærere med dansk som modersmål. I folkeskolen skal vi kunne tilbyde god modersmålsundervisning i grønlandsk og dansk samt god fremmedsprogsundervisning i grønlandsk, dansk og engelsk. Det vil give vores børn en reel chance for at vælge den uddannelse de ønsker.

Grønlandsk og europæiske sprog er meget forskellige, derfor kan man ikke nødvendigvis bruge samme fremmedsprogspædagogik som man bruger når en person der taler et europæisk sprog skal lære et andet. Derfor skal der forskes mere i hvilke metoder til sprogundervisning der virker.

Mange uddannelsessøgende i Grønland har svært ved at gennemføre en uddannelse på grund af dårlige sprogkundskaber. Derfor skal alle uddannelsessøgende tilbydes intensive sprogkurser på op til to semestre ved Ilisimatusarfik før studiestart.

Tilflyttere skal hjælpes i gang med at tilegne sig de sprog de ikke behersker allerede før de flytter til Grønland. Flere af De Grønlandske Huse arrangerer allerede grønlandskundervisning. Vejledning i at komme godt i gang med grønlandskindlæringen skal være en del af velkomstpakken til tilflyttere.

Alle der bor i Grønland, skal tilbydes undervisning i grønlandsk, dansk og engelsk som er særligt tilpasset deres sproglige niveau, behov og forudsætninger. For at spare ressourcer, og for at tage hensyn til familierne og undgå unødigt fravær fra arbejdspladserne, skal disse kurser så vidt muligt udbydes lokalt eller som fjernundervisning.