Rigsfælleskabet er fundamentet for vores frihed. Friheden til at leve et godt liv, friheden for den enkelte til at vælge den uddannelse man ønsker, og den frihed der ligger i at være en del at noget større som værner om en fra vugge til grav.

 

I et fællesskab støtter alle op om hinanden, det gælder fra et lokalsamfund til EU og FN. Alle dele af rigsfælleskabet har nytte af hinanden. Vi mener at det er på tide at tage rigsfælleskabet op til revision, ikke for at afskaffe det men for at styrke det. Vi skal sætte os ned sammen med de andre dele af fællesskabet og blive enige om hvad det er vi vil med hinanden.

 

Et rigsfællesskab sikrer os det man kan kalde stats-infrastruktur, altså penge, pas, politi, retsvæsen, og ambasader i hele verden. Et rigsfælleskab sikrer os suverænitetshævdelse og fiskeriinspektion. Et rigsfælleskab sikrer os militært, både som en del af en stat og gennem medlemsskabet af NATO.

 

Vi ser rigsfælleskabet som en win-win-win situation for de 3 dele af det. Vi får, ud over bloktilskudet,  en masse stordriftsfordele som en større stat har, Færøerne nyder godt af de samme stordriftsfordele som vi har, Danmark får igennem rigsfælleskabet en større stemme internationalt.

 

Det er alle de tekniske fordele som vi har af rigsfælleskabet. Men det rækker langt ud over de tekniske fordele. Vi har en lang historie og tætte familiebånd til de andre dele af rigsfælleskabet. Der bor flere grønlændere i Danmark end i Nuuk, der bor grønlændere på Færøerne, der bor færinger i Grønland, og der er mange danskere der har valgt at blive grønlændere. Vi ser ingen grund til at svække de bånd men mange grunde til at styrke dem.