Politiet i Grønland
Først og fremmest skal der lyde en stor og uforbeholden tak til vort politi.
Sjældent er der et fagområde hvor så mange lokale deltager i styrken, og udgør en rygrad i samfundet, både på deres familiers og egen bekostning. Tak for det arbejde I gør.

Vi glemmer alt for ofte, at politiet er første værn imod,- og ofte første tilkaldte hjælp, ved katastrofer, redningsaktioner, ved menneskelige tragedier og virkelig barske sager - herunder voldsomme socialsager, også de der vedrører børn.
Når nogen dør pludseligt, når voldsomme hændelser sker, når livstruende situationer opstår – så er politiet de første vi tilkalder, og de første vi møder i de svære stunder.
Det er benhårdt arbejde, med sjælden tak, og de mødes ofte med meget modstand. Alligevel er de første og sidste instans i en række livsændrende begivenheder, og et tryghedsværn vi ofte overser.
Politiet er et helt fantastisk stykke Rigsfællesskabshistorie, som er win/win for alle parter, og som vi skal værne om. Det danske politi er blandt de absolut bedste i verden, og er helt i top når det gælder politistyrker i verden, herunder det grønlandske politi.
Dette skal vi fastholde og udvikle på, således vi fortsat har meget lav korruption, kriminalitet osv. indenfor politiets rammer.

Det grønlandske politi har en enestående uddannelse, og rekrutterer alt hvad de kan, lokalt.
Det er beundringsværdigt arbejde de udfører, og deres arbejdsvilkår bør bedres.

De bør få en bedre løn, men også et bedre opsat system til at passe på deres psyke, igennem alle de svære ting de går igennem.
Det er ikke sjældent at se, at mennesker trækker sig fra et arbejde i politistyrken, med svære psykiske mén, og der ses også tilfælde af skjult eller åben posttraumatisk stress syndrom, som ødelægger betjentene og/eller deres nærmeste.
Det skal afhjælpes og forebygges i højere grad end hvad vi gør i dag, og vi bør sikre os et solidt psykisk helbred – særligt indenfor denne sektor af arbejde i samfundet.
Vores liv afhænger, helt bogstaveligt, af et fortsat robust og sundt politi.
Vi bør anerkende politiets arbejde langt mere end vi gør i dag, og sikre os, at samfundet også får uddannet unge mennesker, som er parate til at indtræde i politiets uddannelser.

Ensartede vilkår for Grønlands politi
Samarbejdspartiet støtter til fulde de ønsker som den grønlandske gren af politiet har udtrykt omkring ensartede lønninger i hele Rigsfællesskabet, herunder bedre vilkår for grønlandske politifolk end de har i dag.
Det er helt uacceptabelt, at polititjenestemænd i Grønland, har forskellige overenskomster og arbejdstidsaftaler end deres danske kollegaer.
Det skaber uensartede vilkår i forbindelse med løn, tilkald, tillæg og andre vilkår.

Ret beset, så tror vi, at grønlandske betjente igennem en hel karriere, oplever lang voldsommere belastninger end en dansk ligesindet de fleste steder i Danmark, og under vanskeligere vilkår, både i forhold til klima, nærhed i lokalsamfundene, og rent opgavemæssigt.
Langt flere, rigtigt tunge opgaver tilfalder en politimand i Grønland, end én i Danmark på samme mængde tid de bestrider jobbet.
Forhandlingerne må bare se at komme i gang. Moderniseringsstyrelsen, Selvstyret og politiets fagforbund må se at få sat sig om bordet og få udjævnet forskellene. Ganske enkelt.

Politiet bør koncentrere sig om – politiopgaver
Vi er dybt taknemlige for den store indsats politiet udøver i vores hverdag, og ikke mindst, at de uden smålig skelen, træder til i store som små sager i vore lokalsamfund.
Vores lovgivere skylder dog politiet at sikre bedre rammer for bl.a. psykiatrien, så politiet ikke skal agere psykiatrisk skadestue så ofte som de skal i dag.
Vi skal udvikle en ordentlig socialfaglig struktur, så politiet hellere ikke skal bruge nær så lang tid på løsning af opgaver der dybest set hører til socialområdet.

Politi skal samarbejde med alle andre myndigheder, smidigt og korrekt. De allerbedste resultater når vi sammen, i samarbejde og med menneskelig varme.
Et initiativ som ”fra Husspektakel til samtale”, som politiet i Grønland var bannerførere på, bør følges helt til dørs af Inatsisartut og Naalakkersuisut.
Ligeledes er politiet en stor hjælp i kriminalitetsforebyggelse og en kæmpe videnskapacitet, hvis vi vil sætte os ned og tale med dem jævnligt, og sikre en rettidig opfølgning fra vore andre myndigheder der skal tage over, hvor politiets grænser for virke ophører.
Det må være uendeligt trist og psykisk enormt nedslidende at se indsatser falde igennem, og mennesker der tabes på gulvet fordi vi ikke samler dem op, der hvor politiet slipper dem.
Og det er desværre alt for ofte tilfældet i dag.
Vi må og skal stramme op på indsatserne på tværs af myndigheder, afdelinger, byer, og instanser.
Til glæde for udsatte borgere, politi og socialvæsen.

Kurser med sundhedssigte
Samarbejdspartiet vil arbejde for at højne de studieforberedende uddannelser, og arbejde for, at unge kan komme på et forberedende fysisk kursus, inden de prøver kræfter med politi-uddannelsen.
Vort uddannelsessystem er i mange tilfælde så mangelfuldt, at vi ikke kan sende unge direkte videre i en række uddannelser, herunder på politiskole, ligesom idræt er voldsomt underprioriteret i stort set alle uddannelsesretninger.
Det skal være muligt at sætte noget tid af, til at komme i form til et drømmejob, når du er ung og drømmer om jobs med en høj grad af fysiske krav til en højere atletisk grundform.

Det er meget vigtigt at politiet har en god grunduddannelse, eftersom de spiller så central rolle i vort samfund. Vi forestiller os et forberedende kursus med indlagt idræt og træning, med sigte på, at blive egnet til at ansøge om uddannelse i politiet, eller blive kandidat til andre uddannelser, hvor gode boglige egenskaber, samt en god grundform er en forudsætning for at kunne tage uddannelsen.
Vi kan sagtens forestille os, at denne type fysiske studieforberedende kurser kan udvikles sammen med Forsvaret, Politiet og evt. brandvæsen og sundhedsvæsen herhjemme – og måske også udvikles i et frugtbart samarbejde indenfor Rigsfællesskabets rammer.

Det er ikke alle der ønsker at sidde på kontor hele livet, og nogle jobs kræver en særlig robusthed, både i fysisk og psykisk tilstand.  Dette kan vi sagtens som samfund hjælpe med at forberede.

Generelt set, er politiet i Grønland en utrolig styrke, og det skal vi være glade for, og arbejde videre på.