Hovederhvervet som er det vigtigste erhverv i landet, er og bliver fiskeriet og det vil det være i mange år, hvis vi fokuserer på bæredygtighed og klare retningslinjer. Fiskeriet er nødvendigt at få en sammenhængende politik, som alle kan blive nogenlunde enige om. Det bør gøres ved at have klare og transparente retningslinjer, f.eks. at tydeliggøre kriterierne for kvotetildeling. Det bør være helt åbent for hvad afgør hvem der får tildelt kvoter?

 

Dog er det nødvendig at tænke sammenhængende politik, idet det ikke kan undgås at berøre andre områder når man f.eks. taler om erhvervspolitik. Generelt bør man tænke holistisk i alle henseender. For eksempel kan der ikke være noget erhverv uden arbejdskraft, det kræver at både uddannelse og sociale indsatser støtter op om og støttes af erhvervslivet. Det er nødvendigt at tænke holistisk i alle sammenhænge.

 

Vi er nødt til at gøre det attraktivt at investere i erhverv i Grønland. Det betyder at acceptere at andre end os selv også tjener penge. Og det betyder at lave aftaler der er langtidsholdbare nok til at investorer udefra føler sig sikre på at de kan tjene deres penge hjem igen.

 

Det er et stort skridt at starte en forretning. Man står pludseligt uden en sikker indkomst. Hvis man ikke kan regne med rammebetingelserne så afholder det mange fra at investere. Derfor er politisk stabilitet en nøgle forudsætning for et erhvervsliv. Det er en af grundene til at langsigtede brede forlig er nødvendige. Desværre er brede forlig ikke en del af den grønlandske politiske kultur, det vil vi ændre på.

 

Erhverv kan ikke skabes uden at der er adgang til en uddannet arbejdsstyrke. Vi har en situation hvor der er stor mangel på arbejdskraft nogle steder medens der er arbejdsløse andre steder. I Nuuk er der i foråret 2018 talt 18 arbejdsløse i matchgruppe 1. Det vil sige dem der kan tage et arbejde i morgen. Det er i praksis det samme som at sige at der ikke er ledige hænder. Samtidigt med dette er der andre steder i landet arbejdsløshed. Det betyder at vi ikke får nogen vækst med mindre vi er åbne overfor arbejdskraft andre steder fra. Vi har et stort uudnyttet menneskeligt potentiale i de arbejdsløse i matchgruppe 1 og matchgruppe 2. Den bedste måde at give vores erhverv gode rammebetingelser er at investere i de menneskelige ressourcer og flytte næsten arbejdsparate fra matchgruppe to til arbejdsparate i matchgruppe 1.

 

Fiskeri-Landbaseret Erhverv og handel-Minedrift-Turisme

 

Det er de 4 store erhvervs søjler hvoraf de 2 allerede bærer en stor del af vores økonomi.

Fiskeriet har brug for stabilitet både fra år til år og i løbet af året. De alt for høje kvoter giver et boom and bust fiskeri som er meget svært at planlægge ud fra når man investerer mange penge i fartøjer og produktionsfaciliteter. Den årlige variation er et problem i de fiskerier som ikke er kvoterede. Når der fiskes til kvoten er opbrugt så gælder et om at fange så meget som muligt så hurtigt som muligt, det giver et pres på indhandlingen og en periode med små eller ingen fangster. Derfor skal der snarest muligt laves et kvotesystem enten i form af andels kvoteselskaber eller lokalområde kvoter.

 

De landbaserede erhverv har også brug for stabilitet, men også frihed fra konkurrence med det offentlige. En meget stor del af byggeriet udbydes af det offentlige. Her er det vigtigt at udjævne byggetakten sådan at de lokal firmaer kan følge med. Et godt eksempel på dette er lufthavnsbyggerier. Der er ingen grund til at alt skal gå så hurtigt at det kun er udenlandske firmaer der reelt har mulighed for at byde ind på opgaven. Det er ikke så forskelligt fra de gamle dage hvor en masse håndværkere kom til landet for at bygge det op i stedet for at oplære lokale sådan at vi kunne have bygget det meste selv.

 

Turisme

Turismen fremhæves ofte som en ting der skal skaffe masser af arbejdspladser og økonomi til Grønland. Det er helt sikkert sandt at der ligger et meget stort potentiale for turisme i Grønland. For eksempel har Sydgrønland et enormt potentiale for turisme aktiviteter, hvis bare turisterne kan komme rundt. Det er en af mange grunde til at vi går ind for en vej-løsning de binder Sydgrønland sammen i stedet for en enkelt landingsbane som kun gavner Qaqortoq, og kun hvis den ikke bliver så dyr at billetpriserne stiger til himmels hurtigere end en jetjager. Men turismen har ligesom alle andre brancher brug for forudsigelighed og en uddannet arbejdsstyrke som i det mindste kan tale engelsk.

 

Minedrift

Minedrift er et stort potentiale i Grønland. Både i form af indtjening og arbejdspladser, men i lige så høj grad i form af uddannelses muligheder. Enhver mine har masser af afledte erhverv af alle slags fra byggeri, transport, catering, rengøring, til de mere uddannelsestunge ting som bygningsingeniør arbejde, international handel, og jura. Der er uanede muligheder for at opkvalificere grønlandske unge og give dem praktikpladser hvis det gribes rigtigt an.