Permanente pladser i Udenrigsudvalget og Efterretningsudvalget

Det er en erklæret målsætning for Samarbejdspartiet, at medlemmer af Folketinget fra Grønland, skal være deres opgave som ambassadører for hele Grønland sig bevidst.
Det er vigtigt for os, at vi er med i de udvalg hvor det giver mening, og udvikler, i stedet for at afvikle Rigsfællesskabet.
Vi mener at Grønland skal have en plads i Udenrigs og Efterretningsudvalgene, ligesom Grønlandsudvalget, og gerne tages med på råd, i andre udvalg som tilforordnede, når det gælder sager om Grønland.
Det er naturligvis meget arbejde for 2 medlemmer alene, men det er nødvendigt, at de 2 medlemmer gør sig klart, at de bør være særdeles årvågne hvad gælder udenrigs,- og sikkerhedspolitik.

Konkret til at starte på:
Når Folketingsvalget er overstået, at indlede forhandlinger om 1 eller begge pladser, med det danske Folketing. Man kan evt. starte med, at gøre de grønlandske medlemmer til tilforordnede, med taleret, og så evaluere efter et år eller 2.
Begynde at opbygge et informationsflow til alle kollegaer hjemme i Grønland, der har behov for information, når dette er oppe at køre.


Udenrigspolitik

Der er ingen tvivl om, at Grønlands geopolitiske betydning i disse år vokser, og vi mener der er behov for at vælge medlemmer ind i Folketinget der ønsker en styrkelse af samarbejdet, og ikke er selvstændighedspartier og partier der ikke ønsker at dele nødvendig viden med alle i Grønland.
Der er i sagens natur i disse 2 udvalg, indimellem ting der er fortrolige, men det skal være Folketingsmedlemmernes fornemste opgave, at sikre, at Danmark husker Grønland og briefing af hele Inatsisartut og Naalakkersuisut ved sager der truer vor sikkerhed, om det så er vedrørende IT og cybersikkerhed, eller at vore grænser trues.
Det kræver en modenhed fra os af, og et ønske om, at indgå i tættere dialog og samarbejde, og at begynde opgaven med, at sikre en positiv indflydelse fra Grønland, en samarbejdsvillighed, og en tilgang til arbejdet med diplomati, udenrigsanliggender og sikkerhed, som er saglig.

Konkret til at starte på:
Når Folketingsvalget er overstået, at indlede forhandlinger om 1 eller begge pladser, med det danske Folketing. Man kan evt. starte med, at gøre de grønlandske medlemmer til tilforordnede, med taleret, og så evaluere efter et år eller 2.
Begynde at opbygge et informationsflow til alle kollegaer hjemme i Grønland, der har behov for information, når dette er oppe at køre.
Sikre, at Arktis fortsat bliver et lavspændingsområde rent miltært, vha. vore allierede.

Læs mere om cybersikkerhed her.

Læs mere om pladser i Udenrigs,- og Sikkerhedspolitisk udvalg her.

Læs om Kina og Rusland, USA og vore Forsvarsaftaler med allierede her.

Læs mere om vores mening om Forsvaret her.