Vi vil styrke internationale og nordiske programmer for børn og unge, således de kan tage skoleophold ude i verden, kan komme på efterskoler der specialiserer i det de brænder for, og sikre vore unge en god uddannelse af eget valg.
Det gamle skænderi om hvilket sprog vi skal tale skal være en saga blot. Ingen skal vokse op uden muligheden for at lære grønlandsk, dansk og engelsk. Ingen skal udelukkes og drilles for deres sprogkundskaber, men tværtimod tilbydes mulighed for at lære det.
Hvad enten du er enkeltsproget grønlandsk, eller enkeltsproget dansk, skal du føle dig velkommen i vort land.
Stolthed er ikke kun for inuit; alle mennesker har ret til at være stolte af deres arv og genetik. Alt andet er, at fratage store dele af befolkningen deres kultur, deres sprog og deres arv.
Samarbejdspartiet ønsker ingen skal bøje hovedet, men at vi bygger bro og ikke videregiver krænkelser.

Grønlandsk fordi os der aldrig fik muligheden pga. fejlslagen politik af de gamle regeringspartier, har mistet en ufattelig vigtig del af vor kultur.
Dansk fordi det giver adgang til uddannelse og bevarer vore familie-bånd, og en vigtig del af identiteten for rigtigt mange borgere i Grønland med helt,- eller delvist dansk blod i årerne.

Engelsk fordi det giver vore børn og unge muligheder på internettet, i forhandlinger med omverdenen, og adgang til den halve klode.

Lad ikke sprog være en faktor – så kun en lille del af grønlænderne kan mange sprog, og resten af befolkningen er afhængige af en lille, lukket magtelite som ”oversætter” nyheder til dem.
Sprog er demokrati, viden og magt.
Samarbejdspartiet mener, at magten skal fordeles til hele folket, og ikke kun til udvalgte få.
Det er demokrati.


Konkret til at starte på:
Sikre flere midler til de grønlandske huses familie,- og skoleprogrammer. De har kørt ret succesfuldt med at sende konsulenter ud til de grønlandske børn og unge der er i Danmark på efterskoler, i værtsfamilier osv. De har behov for flere sikrede penge til dette, og til opsøgende arbejde som fastholder og evaluerer ordninger for grønlandske børn og unge på skoler og udveksling.