Vores erklærede mål, er, at være til for befolkningen og votere til deres bedste fordel i enhver given sag.
Vi vil aldrig kun arbejde for at beholde taburetter, eller klæbe til de samme. Vi gør alt hvad vi kan, som lille parti med få hænder, for at sikre at få råbt vagt i gevær når noget ramler.
Det er en erklæret ed hos alle kandidater, og hele grunden til, at vi blev stiftet.

Samarbejdspartiet mener, at vi har langt flere fordele af, at forblive i fællesskaber som Rigsfællesskabet.
I Rigsfællesskabet, samarbejder vi med NATO, som vi har forpligtet os til, vi får tilskud fra EU; som vi modtager i dag, vi får SU til vore studerende i Danmark, frit uddannelsesvalg i Norden, adgang til nordisk samarbejde for kunstnere og eventmagere, vi har Forsvars og redningsopgaver som patruljerer vore grænser til lands, til vands og i luften, som også sikrer SAR; Search and Rescue opgaver.

Vi kan drage nytte af endnu tættere samarbejde med Rigsfællerne; på social,- og børneområdet, rekruttering til skoler og sundhedsvæsen, samarbejde om mere politi og bedre vilkår for anstaltsbetjente, rekruttering til psykiatrien, investeringer i innovations,- og vedligeholdelsesopgaver i Grønland, investeringer i boligmasse og erhvervsudvikling, investeringer i turisme, IT-sikkerhed, og IT-løft, landsmænd i Danmark, samt meget, meget mere.

Det er uforståeligt for Samarbejdspartiet, at erklærede selvstændighedspartier ønsker pladser i Folketinget, når de nu ønsker at afvikle Rigsfællesskabet.
Vi ønsker tværtimod at forny og udvikle det, sikre Grønland bedre sociale,- og uddannelsesmuligheder, investeringsmuligheder, samarbejder med verden, bedre forhold for NGO-organisationer, og bedre forhandlinger udenrigs,- og sikkerhedspolitisk, samt en opbygning af et stærkere Grønland igennem erklæret samarbejdsvilje, og udbredelse af politik til alle partier fra Folketinget, og ikke kun bruge pladsen til at promovere sig selv og sit parti.

Vi vil samtidig kraftigt signalere at vi ønsker et fælles Grønland, med en identitet der bygges af styrke, værne om vores sprog og stolthed over vor egen kultur, men samtidig favner alle andre nationaliteter der bor her i landet. Når vi ønsker det samme for vore landsmænd i Danmark eller resten af verden, er vi forpligtede til, at sikre deres borgere her i Grønland.

Vi er også nødt til at kunne konkurrere med resten af verden, på vor egen måde, for at kunne skabe nye indtægter til landet. Det gøres bedst ved at vi tager gennemtænkte og langsigtede beslutninger for vor befolkning, i samarbejde med de ressourcer vi kan skaffe i fællesskab med Danmark.
Samarbejdspartiet mener, at identitetsdebatten er nødvendig, men vi er nødt til at lytte til hinanden og åbne op, og sammen skabe en stærkere fremtid.

Vores fundament skal virke – de mest nødvendige ydelser først
Vi må skære fedtet fra, og sørge for, at det mest fundamentale og grundlæggende i vort samfund fungerer:
Sundhedsvæsen, tandpleje, ældrepleje, uddannelse, folkeskolerne, en fornuftig, sundhedsforsvarlig og beboelig boligmasse, sund økonomi, vækstfremmende initiativer, reel hjælp til de svageste og gode muligheder for de stærkeste.

Vi må stimulere et godt, privat erhvervsliv, innovation og værne om vor kultur, kunst og kunstlivet – men ikke definere hverken kunst, kultur eller livet for dem der udøver disse.
Også her er et stærk samarbejde internationalt, – og Rigsfællesskab både nyttigt, inspirerende og lærerigt.

Vi ønsker heller ikke at stikke folk blår i øjnene, og påstå at vi kan trylle 4 milliarder kroner i Bloktilskud frem fra en gemt lomme.
Derfor er samarbejde indenfor vort Rigsfællesskab, samt dygtiggørelse i et nyt defineret fællesskab nødvendigt.

Derfor mener vi også at der skal være hjemtagelsesstop indtil vi har fået styr på de områder vi allerede råder over.