Rehabilitering – en nødvendighed

Reel rehabilitering og også indsatser overfor småkriminelle
Rehabiliterende indsatser har trange kår i dagens Grønland. Dels er det en population der er dømt ikke-attraktiv at arbejde med, dels er området ramt af samme type specialiseret fagpersonalemangel, som næsten alle andre områder i Grønland er.
Der er behov for, at vi styrker området sammen med Danmark, og i højere grad fokuserer på rehabiliterende indsatser for førstegangsdømte, og folk der er på kant med loven, men som har mulighed for at forbedre deres udsigter betragteligt.
Der er gode takter i samarbejdet mellem Danmark og Grønland på justitsområdet, bl.a. ved fokus på ofrene – men der er behov for fokus på småkriminelle også, således at vi kan forebygge at de kede af det-drenge ender som ”de hårde mænd”, som hårdkogte kriminelle.
Der skal også fokus på familie og støttesystemerne for småkriminelle, samt deres venskabs og omgangskredse, altså en mere hands-on-approach i øjenhøjde, for at forebygge yderligere og hårdere kriminalitet.

Et godt forsvar skal ikke afhænge af din pengepung, og det er dyrt at være fattig i Grønland, og ende i kriminalitet, som en del af de kriminelle gør, fordi de ikke får psykiatrisk hjælp, hjælp efter en voldsomme opvækst og overgreb, samt sociale problemer de ikke kan få hjælp til at løse.
Derfor er hårdere straffe ALENE ikke vejen frem, men også reel rehabilitering nødvendig.
RNR principper (risiko, behov og modtagelighed for resocialisering) som de kører med i Danmark skal vi arbejde med, tilknytning til positive fællesskaber, og realistiske og gode handleplaner for alle indsatte, er noget af det arbejde vi bør opprioritere at få i alle anstalter i Grønland. Risikovurderinger, behandlinger for afhængigheder, og resocialiseringsindsatser der rent faktisk virker, er nogle af de værktøjer der skal IND på grønlandske anstalter. Det skal ikke bare være opbevaring, men en mulighed for et nyt liv uden vold og ballade, uden tilknytning til negative miljøer alene, og med mulighed for, at stabilisere sit eget liv som indsat efter endt afsoning.
Vi er nødt til at tage det alvorligt, det betyder meget for samfundet som helhed.

Kriminalforsorgen: Rehabilitering og ordentlige arbejdsforhold, forældede love
Der er behov for at der kommer flere kollegaer til vore medarbejdere i anstalter og fængsel. De arbejder til stadighed under ekstremt pres, og der er behov for, at indsatte får en reel rehabilitering.
Det skal vi arbejde benhårdt for, i Folketinget.
Vi er nødt til at forhandle med Danmark om, at sikre bedre arbejdsforhold for vore ansatte OG indsatte i anstalterne.
Projektet ”Rød, Gul og Grøn”, har hjulpet på PTSD og belastningsreaktioner for anstaltsbetjente, men der er flere udfordringer der skal løses, bl.a. rekrutteringsudfordringer. Det skal vi have gjort op med. Det er meget forskelligt hvor systematisk krise,- og psykologhjælp tilbydes i de forskellige anstalter og fængslet, og det er stadig alt for høje belastningstal vi ser. Det skal vi have gjort noget ved! Mere og bedre krise/psykologhjælp, mindre mobning på arbejdspladserne og mere plads til kollegialt sammenhold.
Det kan man arbejde systematisk med, og det skal vi sammen med Danmark.
Plus, kommunefogeder bør være 2 og 2 eller 3 og 3, eventuelt i en turnusordning.