Vi vil arbejde benhårdt for, at Grønland indlemmes i et tættere samarbejde i Norden, med flere forskellige sygehuse af høj standard, således at vi får flere læger, psykiatere, speciallæger og specialsygeplejersker i rotation til Grønland.
Der er voldsom mangel på uddannet personale, og den mangel bliver ikke mindre.
Her må vi udrede hvad der præcist skal til, før vi kan lave succesfulde rekrutteringsordninger, og om det kan lade sig gøre for os, at sikre mere permanente medarbejdere, der gerne bliver i Grønland.
Som minimum må vi sikre os, at der kommer flere i længerevarende ophold end blot 1-3 måneder, således vi kan nedbringe udgiftspresset på sundhedsvæsnets rekrutteringskonti.
Psykiatrien, både i fængsel, anstalt og i sundheds,- og socialvæsnet, er måske det mest pressede område. Her skal vi arbejde dygtigt, og i samarbejde med vore fagforeninger hjemme, om, at skaffe psykiatere til Grønland. Det allerbedste havde været at have grønlandstalende med, men vi må tage til takke med, at sikre at disse får et introduktionskursus i kulturforskelle.
Vi er nødt til at begynde arbejdet med, at lave vores arbejdsgange anderledes end de har været hidtil, for at kunne hjælpe de menneskeskæbner vi som politikere har med-ansvar overfor.
Derfor vil vi arbejde for at afdække løsninger, og få dem implementeret.

Komkret til at starte på:
I samarbejde med fagorganisationer og partier hjemme, finde løsninger der gør, at vi kan besætte alle normerede stillinger året rundt i sundhedsvæsnet og psykiatrien.
Sikre kultur-pakker til tilrejsende arbejdskraft.
Få uddannet flere medicinske tolke.

Pædagoger, Socialpædagoger og varme hænder
Vi vil arbejde for, at sikre flere pædagoger, socialpædagoger m.fl. i Grønland. Først og fremmest lokale. Men de skal have kurser af korterevarende art, for at blive opkvalificerede, og her kommer samarbejde med Danmark ind.
Vi ønsker at sikre bedre løn og vilkår internt i Grønland for disse faggrupper. Der er graverende mangel på dem, og vi må nok indse, at vi også skal søge at trække flere mennesker fra Danmark hertil, for at arbejde på pladserne. Det er et program vi kan forberede, ved at sikre, gode forhandlinger for fagforeningerne i 2022, og sikre et ordentlig løft for disse faggrupper i landet, så de kommer på omgangshøjde med Danmark både lønmæssigt og mht. goder og uddannelse.
Folketingsmedlemmerne bør facilitere god dialog med fagforeninger i Danmark og Færøerne for de grønlandske, samt klargøre sprog,- og integrationspakker til tilflyttende arbejdskraft til Grønland, også på dette område.
Der er ingen tvivl om, at målet er bastant lønløft og flere varme hænder. Vi vil samarbejde med Danmark om uddannelsesprogrammer i Grønland, kurser og kompetenceløft. Ligeledes at sikre pladserne udfyldes mens vi venter, med uddannet personale. Naturligvis i samarbejde med de grønlandske aktører, kommunerne osv.

Konkret til at starte på:
Bedre kommunikation mellem fagforeninger, og organisationer i Danmark og Grønland.
Integrations,- og sprogpakke.
Lønløft til sektoren, men sektoren skal være parat så snart denne gøres til en realitet, så forberedelser til tlflyttende arbejdskraft skal være på plads inden.
Kurser, kompetenceløft og følgeforskning faciliteres så snart som muligt.