Politi og kommunefogeder

Herunder: Politi løn, Kriminalforsorgen løn, PTSD, Forældet lovgivning, seksuelle krænkelser og stalking online

Politi: Ekstraordinære indsatser mod vold og overgreb
Der er behov for, at vi i samarbejde med Danmark får indbygget viden og knowhow, på samme måde som vi har lykkes med børne-politi ved seksuelle overgreb – men for nedbringelse af vold.
Det kan ikke gå hurtigt nok, volden er eksploderet herhjemme.
Volden steg i 2020 med hele 49%! Den spiral skal vendes, og det haster. Utryghed på gaderne, i hjemmene og i bygder og små steder især kan ikke accepteres!
Det skal ikke være voldsmændenes land det her.
Det kræver ekstraordinære indsatser, også fra politiets side af.
Der har været ganske stor succes med projektet ”fra husspektakel til samtale” for nogle år tilbage, vi skal have mulighed og mandetimer i Grønland til at udbrede dette projekt.
Det kræver noget af opfølgningen fra kommunerne, og måske lovgivning, men der er massivt behov for, at vi får samtaler mellem politi og borgere tilbage – og at de har kapacitet og mulighed for dette.

Politi og kommunefogeder: PTSD, løn og påskønnelse
Det er en vigtig del af indsatsen imod vold, og det er vigtigt at politi, kommunefogeder og andre, er klædt på til, og har kollegialt samarbejde til, at kunne eksekvere dette.
Det vil vi arbejde for sker, i Folketinget.
PTSD rammer 9,4 % af vore politifolk, væsentligt flere end i Danmark, og det er reelt.
De har mange flere socialt tunge sager, de har flere selvmord, og de arbejder ofte isoleret, alene og i et lillebitte nærmiljø. Alle kender alle, så de er også politimænd når de har fri.
Der har været sager om forfølgelse af dem og deres familier, og det er uacceptabelt!

Det er vigtigt at Danmark forstår, at vi heroppe i det kolde nord lever i små, lukkede samfund, hvor man nemt kommer i klemme, og hvor arbejdsforholdene er helt anderledes.
Drømmen er, at man misunder sine kollegaers forhold og arbejde i nord, det er i hvert fald vor drøm i Samarbejdspartiet.
Forholdene skal være gode, lønnen tilsvarende, så flere synes det er attraktivt at uddanne sig til betjent – for vi kan være stolet af vore venner i blåt! De har en fremragende uddannelse, de er der når vi har brug for dem, og de gør et kæmpe arbejde for at være synlige under strømnedbrud, de er der når krisen kradser derhjemme, og de redder os ud af voldens kløer.
Det skal de kunne mærke, at samfundet sætter pris på!

Kan de ikke få flere kollegaer, så skal de i hvert fald have massiv rygstøtte til at håndtere hverdagens kriser. Selvfølgelig skal de have samme type løn som deres kollegaer i andre dele af rigsfællesskabet, og de skal faktisk have en anden slags støtte, end den man f.eks. skal have i Danmark.
Ud over det, så er lovgivningerne forældede og uklare, eller for vagt formuleret, så vi har behov for service eftersyn her også, til gavn for vore hjælpere i blå.
Der er behov for mere overskud, bedre forhold for at behandle psykiske belastninger, og en løn som er værd at skrive hjem om.
Rammerne for stationerne er også kritisable mange steder, her er et service eftersyn også nødvendigt.

En voldspakke, og forebyggelsespakke, kunne være et bud, ud over mere mandskab og penge til at have det mandskab.

Kriminalforsorgen: Rehabilitering og ordentlige arbejdsforhold

Der er behov for at der kommer flere kollegaer til vore medarbejdere i anstalter og fængsel. De arbejder til stadighed under ekstremt pres, og der er behov for, at indsatte får en reel rehabilitering.
Det skal vi arbejde benhårdt for, i Folketinget.
Vi er nødt til at forhandle med Danmark om, at sikre bedre arbejdsforhold for vore ansatte OG indsatte i anstalterne.
Projektet ”Rød, Gul og Grøn”, har hjulpet på PTSD og belastningsreaktioner for anstaltsbetjente, men der er flere udfordringer der skal løses, bl.a. rekrutteringsudfordringer. Det skal vi have gjort op med. Det er meget forskelligt hvor systematisk krise,- og psykologhjælp tilbydes i de forskellige anstalter og fængslet, og det er stadig alt for høje belastningstal vi ser. Det skal vi have gjort noget ved! Mere og bedre krise/psykologhjælp, mindre mobning på arbejdspladserne og mere plads til kollegialt sammenhold.
Det kan man arbejde systematisk med, og det skal vi sammen med Danmark.

Lovgivningseftersyn på alle ikke-hjemtagne områder – følges til dørs
En udlændingelov fra 2008, og en trafiklov fra 2001, er nogle af de lovgivninger der er forældede i Grønland, og som vi er nødt til at få fornyet i Folketinget. En arbejdsgruppe er i gang, siges det, men arbejdet skal følges helt til dørs, og et serviceeftersyn er nødvendigt.
En stemme på Tillie Martinussen, er en stemme på, at følge sagerne til dørs, og efterse lovgivninger hvor vi er bagefter.
Det er i øvrigt et glimrende eksempel på, at man kan samarbejde i Rigsfællesskabet.
Den uafhængige politiklagemyndigheds nye indtog skal følges til dørs, et område hvor vi har haltet efter Danmark siden 2012. Det er denne type sager, som vi skal tage op, og arbejde med i Folketinget især.
Syning af biler er et godt eksempel. Det er ikke sket siden 2009, iflg. Politimesteren, og der er altså et stort efterslæb på den slags sager, som trods alt hører under Danmark. De såkaldte kongelige anordninger er tørret ind, og der er behov for, at vi får klarlagt alle efterslæb på lovgivninger fra Danmark, systematisk.
Det vil vi arbejde for i Folketinget.

Videoafhøring af børn – rammer forbedres
Og så er der behov for videoafhøringsforholdene for børn – rammerne om afhøringerne.
Nu har vi uddannet videoafhøringspersonale, så har vi også brug for nogle ordentlige lokaler der er børnevenlige, når vi skal afhøre børn og unge der har været udsat for kriminalitet – særligt den værste slags; nemlig overgreb.

Cybersikkerhed – Politiets egen enhed
Vi har behov for, at få en særlig enhed under eget politi, som med assistance fra tilsvarende enhed i Danmark, kan håntere cybersikkerhed, og cyberkriminalitet.
Det gælder fra skatteunddragelse, ulovlig indkomst fra kriminalitet, til – og måske især ved – seksuelle overgreb, grooming af børn og unge, seksuelle krænkelser og stalking online.
Der er behov for vor egen enhed, det giver sig selv.
Det vil Tillie Martinussen arbejde benhårdt for, i Folketinget.

Uddannelsen i Danmark – skal også foregå i Grønland
I uddannelsens studieordning står der, at man kan tage semestre i nordiske lande. Grønland skal tilbydes som et af de lande de kan tage uddannelsens semestre i.
Ligeledes skal vore betjente kunne samle erfaring fra politikredse i norden.
Vi skal da med i Nordcop-aftalen!
Det vil vi arbejde for, i Folketinget.

Uddrag fra ”Studieordning for politiets basisuddannelse, 2021” fra Danmark:
To til tre af semestrets uger med praksisundervisning kan gennemføres som et studieophold i udlandet inden for rammerne af Nordcop-aftalen mellem politiuddannelserne i de nordiske lande. Alt efter praktikkredsens nærmere planlægning kan studieopholdet erstatte tre vilkårlige uger på semester 2, men dog således, at den studerende har tid i slutningen af semestret til at udarbejde en synopsis”

Der er indgået et nyt, stærkere politiforlig i Danmark, det skal selvfølgelig også afspejles i Grønland. Det er der behov for. Vi skal styrke arbejdet i den nordligste politikreds i Rigsfællesskabet.