Det er ingen hemmelighed at mange ældre flytter til Danmark fordi deres pension rækker længere og bedre der. Det kan ikke undre nogen, men det kan undre, at vi ikke i Grønland sikrer bedre forhold for vore borgere. Men det er indenrigspolitik.
Hvis vi bliver valgt til Folketinget, vil vi sikre, at der udarbejdes konkrete guider til de forskellige typer pensioner der er, og som er påvirket af de sidste mange års zigzag politik i Grønland på området.
Det kan være en jungle at finde rundt i.
Det vil vi arbejde for i Folketinget rettes op, med enkle og gennemskuelige vejledninger, og god information til borgerne.
Ligeledes vil vi arbejde for, at medborgere der flytter til Danmark pga. sygdom, handicaps mm. kan bevare en tilknytning til sproget, kulturen og andre grønlændere, ved at støtte foreningerne og programmer der samler os i Danmark.
Vi vil også arbejde på, at PTSD-lovgivningen kommer til at gælde for Grønland.
Vi vil naturligvis også arbejde for, at vi kan få fagfolk, psykologer, pædagoger og deslige til Grønland og arbejde med både voksne og børn.

Konkret til at starte på:
Vi vil arbejde for, at der bliver klare og gennemskuelige vejledninger til pensionister. Der er megen forvirring om PFA Soraarneqs flytning til PFA Pension, tjenestemandspensioner, og de andre hastigt indførte regler de sidste mange år. Der er behov for klarhed, og det vil vi arbejde for i Folketinget.
Det er et område hvor der både skal arbejdes i Grønland og Danmark for dette, men vi glemmer ikke vore pensionister og fraflyttere i Danmark, og vil arbejde for udredning og klarhed, samt tilknytning for den del der hører til Folketingsarbejdet.
Ligeledes vil vi arbejde på, at PTSD-lovgivningen tilpasses Grønland, således den kan anordnes for Grønland også. Vi har mange medborgere med PTSD, der lige nu falder igennem lovgivningshullerne.
Endelig vil vi arbejde for, at de grønlandske borgere vi har i Danmark med handicaps, og diverse sygdomme, behandles godt, får bedre vilkår end nu – i forhold til retten til deres sprog på deres opholdssteder, og retten til, at bevare en fastere tilknytning til familien i Grønland, mens de er i Danmark.
Det er vigtigt med en kultur-pakke til medarbejderne, og en forståelse for, og sikring af, kultur-forskellene mellem opholdsstederne i Danmark, medarbejderne i Danmark, og de grønlandske borgere og deres familier.
Vi vil arbejde på, at få finansieret kultur-medarbejdere der kan bygge bro mellem de grønlandske familier, og de danske myndigheder på institutioner og ophold i Danmark. Ligeledes med syge og indlagte.
Det kan finansieres via fonde,- kulturmidler, Grønland selv, og andre relevante puljer til brug for den type projekter.