Vi vil arbejde for, at sikre flere pædagoger, socialpædagoger m.fl. i Grønland. Først og fremmest lokale. Men de skal have kurser af korterevarende art, for at blive opkvalificerede, og her kommer samarbejde med Danmark ind.
Vi ønsker at sikre bedre løn og vilkår internt i Grønland for disse faggrupper. Der er graverende mangel på dem, og vi må nok indse, at vi også skal søge at trække flere mennesker fra Danmark hertil, for at arbejde på pladserne. Det er et program vi kan forberede, ved at sikre, gode forhandlinger for fagforeningerne i 2022, og sikre et ordentlig løft for disse faggrupper i landet, så de kommer på omgangshøjde med Danmark både lønmæssigt og mht. goder og uddannelse.
Folketingsmedlemmerne bør facilitere god dialog med fagforeninger i Danmark og Færøerne for de grønlandske, samt klargøre sprog,- og integrationspakker til tilflyttende arbejdskraft til Grønland, også på dette område.
Der er ingen tvivl om, at målet er bastant lønløft og flere varme hænder. Vi vil samarbejde med Danmark om uddannelsesprogrammer i Grønland, kurser og kompetenceløft. Ligeledes at sikre pladserne udfyldes mens vi venter, med uddannet personale. Naturligvis i samarbejde med de grønlandske aktører, kommunerne osv.

Konkret til at starte på:
Bedre kommunikation mellem fagforeninger, og organisationer i Danmark og Grønland.
Integrations,- og sprogpakke.
Lønløft til sektoren, men sektoren skal være parat så snart denne gøres til en realitet, så forberedelser til tlflyttende arbejdskraft skal være på plads inden.
Kurser, kompetenceløft og følgeforskning faciliteres så snart som muligt.