Offerpakke til ofre for overgreb og anden kriminalitet
– Skarpt fokusområde for Tillie Martinussen

Herunder: Rehabilitering og hjælp til ofre NU, Forebyggelse, hjælp til pårørende for ofre, mægling, stramning af stalkerlovgivningen

Rehabilitering og hjælp til ofre – NU
Rehabilitering sker der for lidt af! Det kan simpelthen ikke passe, at vi ikke magter opgaven sammen med Danmark, det SKAL vi.
Dømte seksualforbrydere lukkes ud i samfundet igen, uden en handleplan, opfølgningsplan, og uden alle forsøg på at behandle er iværksat. Det er en tikkende bombe under vores samfund, men også en del af, hvorfor samfundet går i knæ.
De værste tilfælde af overgrebsmænd, skal ud i samfundet, ganske kort tid efter.
Ingen er heldigvis uenige i, at de skal have længere straffe.
Men uden rehabilitering, er det blot opbevaring.
Vi må og skal som samfund, gøre alt hvad der står i vores magt for at sikre, at de ikke igen begår samme type kriminalitet.
OG VI SKAL HAVE MEGET MERE FOKUS PÅ OFRENE!!!

Tillie Martinussen vil have forhandlet en offerpakke igennem for ofrene af kriminalitet. Om det er seksuelle overgreb, om det er vold, eller røverier. Al personfarlig kriminalitet.
Ofrene har brug for hjælp til at komme videre, og det har deres nærmeste familie og andre pårørende også.
Hvordan tackler du som partner at din kæreste / samlever / ægtefælle har været udsat for seksuelle overgreb? Hvad kan du forvente, hvis du har været udsat for tilfældig vold? Hvornår har du brug for hjælp? Al den slags information er meget, meget vigtigt for individet, men så sandelig også for samfundet.
Ingen kan være arbejdsmarkedsparate hvis de flygter fra en voldelig eks, eller de får angst eller depression, som følge af traumer i forbindelse med at have været udsat for kriminalitet. Det er klart.

Her er der også et kæmpe arbejde bagefter i Grønland: 22% af ofrene får tilbudt hjælp bagefter. Kun 22%!!
Det er alt, alt for lidt. Vi skal samarbejde med Danmark om, at få hjælpen frem til ofrene.
Vi skal have uddannet flere mennesker til at håndtere personer i krise, særligt børn i krise.
Og der skal følges op!
Vi har haft ansvaret for socialområdet i mange år, vi må kunne udbygge samarbejdet med Danmark omkring fagpersoner til at sidemandsoplære grønlændere, i at håndtere de værste kriser.
Kan de voksne oven i købet tilbydes hjælp og supervision fra Danmark, er vi godt hjulpet på vej.
Der er kultur og sprogbarrierer der skal gennemgås, men det skal ikke være en hindring.

Det kan passende blive en del af pakken for ofrene, vi har i høj grad brug for mere specialiseret hjælp til dem. Den er under forhandling med Danmark, men Danmark skal forstå kultur,- og afstandsforskellene for ofre og isolation i små samfund, så der skal oplyses tydeligt om vilkårene i bygder for ofre, således dette kommer med i betragtningen om den pose penge der er forhandlet hjem. Det er ekstremt vigtigt at man sætter hovederne i blød for, at sikre at anmeldere af – og ofre for forbrydelser ikke udstødes af eget samfund, heller ikke når kriminelle kommer ud igen.
Det er vigtigt.
Der skal altså en massiv indsats til her, og det skal Danmark hjælpe til med. Justitsområdet er stadig ikke hjemtaget, så her er et stort arbejde forude for os, når vi bliver valgt til Folketinget.

Lad os bare indse, at det sociale område i Grønland ikke har tilbud til ofre, ikke nogen der batter i hvert fald.
Tillie Martinussen og Samarbejdspartiet er af den opfattelse, at hjælp til ofre og pårørende til ofre, OGSÅ er et område under justits.
Socialområdet er for socialt udsatte INDEN de er ofre for en forbrydelse, EFTER de er blevet ofre for en forbrydelse hører det delvist under Justitsområdet, at sikre en videre færd frem i livet uden for mange mén.
Forebyggelse af vold og overgreb er også delvist under dette område, så der er mange steder Danmark kan udbygge samarbejdet med Grønland, og med respekt for Grønlands vilkår naturligvis.
Der skal hjælp frem til ofrene så hurtigt som muligt, derfor kan Grønlands socialvæsen ikke alene stå for dette. Vi må sætte det ekstra ben på også, for at sikre hjælpen når frem.
Det vil Tillie Martinussen og Samarbejdspartiet arbejde for i Folketinget.

Mægling og stalkerstramning
Det er så vigtigt at udtænke et mæglingsinitiativ i mindre bosteder og bygder.
Der er nu engang behov for, at man kan færdes i nærheden af hinanden, uden at nye skærmydsler udbryder, eller offeret skal dukke nakken og være bange.
Især i sager om hustruvold og vold mod nære relationer, er der behov for et løft af sikkerheden de små steder. Det er en kæmpe opgave der SKAL løses.
Det vil vi arbejde benhårdt for, i Folketinget. Offerfokus alene kan ikke gøre det. Stalkerlovgivning, forebyggelse af vold – dvs. behandling af vrede og underliggende temaer hos voldsudøveren, og fokus på nye frustrations,- og vredeshåndterings-initiativer, er også nødvendige.
Vi er nødt til at blive mere moderne og proaktive i vor tilgang til vold, voldtægter og overgreb. Det er et lille samfund, og vi skal leve med udøverne, uanset om vi bryder os om det eller ej.
Derfor er opgaven i meget, meget høj grad at sikre mægling, og hjælp mellem udøver og offer, og massiv støtte til ofrene og anmelderne.
De skal kunne anmelde chikanerier, og være beskyttet med det samme.
Psykisk vold skal sidestilles med fysisk vold, og de skal være beskyttet mod forfølgelse privat og på arbejde. Der skal være umiddelbare konsekvenser som politiet kan iværksætte overfor kriminelle der sigter imod at kontrollere deres ofre. Det er nødt til at være en del af lovpakken også, der er ved at blive forhandlet i disse dage.
Og så skal vi have en langt, langt hurtigere reaktionstid på denne type kriminalitet.
Det kan godt være ofrene ikke bliver slået ihjel med det samme, men de dør måske af det på lang sigt, så der skal være en 0-tolerance over for dette.
Det kan også sagtens faciliteres igennem Danmark, og det er nødvendigt hvis vi vil de grimme statistikker til bunds.