Hvorfor kunst og kultur?

Samarbejdspartiet mener helt konkret, at kunst med til at bygge broer, bryde tavshed, pynte, skæmme, skræmme og hele. Kunsten formidles ofte i et sprog der er universelt. 
Vi er meget stolte af alle de mangeartede grene som kunsten har i Grønland. 

Fra scenekunsten i Nationalteatret, til støttede opsætninger i nordisk regi, fra dansere til skuespillere, fra billedmalere til fotokunstnere, fra sangere og musikere til lyrikere, forfattere og skulptører, ja, og kunstens mange andre grene af kunst og kultur vi udfolder hver dag.
Kunst og kultur vises her i Grønland, men også i bemærkelsesværdig grad på den internationale scene vi også agerer på. 
Vi er berigede med et væld af ufatteligt dygtige kunstnere, og det mener vi at vi skal værne om. 

Kunst skal ikke dikteres fra politisk hold, men vi skal støtte den. 
Kunst skal heller ikke være ”politisk korrekt”, men mangfoldig, afspejlende, levende og være med til at kommentere på vort samfund, være med til at sætte rammerne om det, og være en del af vort gadebillede og i vore stuer. 

Kunst og kultur er med til at styrke vor identitet som folk, og som mennesker, og er med til at sætte spørgsmålstegn, kommentere på, og tegne et billede af os selv, i relation til hinanden og andre. 
Samarbejdspartiet vil arbejde for, at synliggøre kunstens betydning for samfundet, for derved at styrke kunsten og kunstneres anseelse og værdi. Både nationalt, og i Rigsfællesskabet.
Vi ser meget gerne kulturel udveksling imellem Færøerne, Danmark og Grønland, ligesom vi gerne ser et styrket samarbejde med Norden.

Støtte til kunst,- og kulturudveksling samt kunstnerisk iværksætteri

Samarbejdspartiet kunne godt tænke sig, at vi skabte en pulje med støttemidler til alle slags kunstnere, primært til brug for lønninger og projekter. 
Denne skal bestyres af en kunstfond, som er delvist udpeget af Naalakkersuisut, delvist med deltagelse fra kunstere selv, med en udskiftning hvert 3. år, for at sikre en levende bestyrelse der ikke gror fast. 
I forbindelse med udvælgelse af repræsentanter til denne, vil vi lægge vægt på viden og erfaring på det pågældende område, samt på generel stor viden om kunstneres forhold, samt kunstnerisk bredde.

Igennem kunst kan en historie fortælles på en helt anden måde end vi kender fra traditionel formidling. Igennem kunsten kan vi spejle os i hinanden og os selv, og se at vi alligevel har et fællesskab! 
Et samlingspunkt der overgår ord, politik og vore forskelle. 

Udvikling og ikke afvikling er vejen frem, og vi vil arbejde for, at vi fra Inatsisartut får stærkere fokus på kunst, kultur og kulturelt iværksætteri. 

Vi bør også støtte i højere grad, at vor kunst markedsføres internationalt, og at vi åbner for mulighed for, at kunstnere kan sælge til lokale, og turister og tilrejsende. 
Det kan være oplevelser, kunstværker, bøger, kultur-apps, installationer eller noget helt andet
Det bør være en fast del af Naalakkersuisuts repertoire, at tænke i kunst-iværksætteri og udbredelse hele tiden, og at tænke kunsten ind i eksport, salg og markedsføring også. 
Vi har faktisk skattekiste af kunst, lad os dele den med hinanden og med verden. 

Kan vi hjælpe med at skabe produkter hen ad vejen som kan eksporteres, er dette kun endnu bedre. 

Nedbryd barrierne indenfor Rigsfællesskabet

Det er ingen hemmelighed, at der er forskel på udøvende kunstnere indenfor Rigsfællesskabet, og fonde i Danmark er vore kunstnere også afhængige af at kunne søge. 
Adressen i Danmark eller i Grønland, bør ikke være afgørende for støtte til kunst, men det oplever vi desværre indimellem alligevel. 
Det skal vi have gjort op med, i venlig dialog med danske statsejede fonde. 
Vi vil gerne bidrage til fondene fra Grønland, hvis det er et kriterie. 
 

Vi mener, at vi skal have mulighed for, at danske statsborgere, med dansk pas, kan søge om støtte i disse fonde. Herunder også dem med bopæl i Grønland eller Færøerne. 
Særligt kunst som vises i Danmark, trykkes i Danmark, udgives i Danmark etc., virker uforståeligt på os, at det ikke støttes med begrundelse i bopæl.

Vi er klar over, at en del af lukketheden der er opstået i forhold til danske fonde, kan have at gøre med den stigende nationalistiske tone der bringes særligt mange historier om i dansk presse, men vi mener stadig at vejen frem er dialog og oplysning.
Og som et Rigsfællesskabs-bevarende parti, mener vi naturligvis at vi gerne vil bidrage til fonde, og også gerne have udbytte af dem.

Kulturhuse

Kulturhuse bør nyde støtte. Vi vil meget gerne indgå i arbejdet med at fremme kulturhuse, og mener, at Sydgrønland må stå for tur næste gang. 
De kan bruge løftet det vil give til turismen, kunstnere og kulturliv.

Vi forestiller os finansiering i OPP projektform; i form af dels fondsansøgninger, delvist finansierede af Selvstyret og kommunerne sammen.

Kulturhusene bør sammentænkes med f.eks. udendørs idrætsfaciliteter, og private erhvervsdrivende der kan leje sig ind på boder eller salgslokaler, og bør tænkes sammen med muligheder for koncerter, biograf eller andet kulturliv også.
Vi mener også, der kan være rigtigt god ræson i, at benytte kulturhuset for spirende kunstnere indenfor musik, billedkunst eller andet kunst – som de kan låne lokaler og udstyr til.

Det vil være en berigelse for kunsten og en berigelse for lokalsamfundet. 
Ligeledes kan det skabe muligheder i forhold til turisme, og indtjening og handel.