Børn og Unge i Folketinget

Nedbringelse af sager
Der er igen behov for fokus på nedbringelse af sagsbunker, hjælp til domsmænd, uddannelse af sådanne, og hjælp til at få sagerne hurtigt bragt til afslutning.

– Se også offerpakke for seksuelle overgreb

Herunder: Hjælpen skal frem – seksuelle overgreb, De 80 mio. kroner, videoafhøring af børn, Børn af indsatte, anbragte børn og plejefamilier, beskyttelse mod overgreb online

360 graders hjælp til ofre for seksuelle overgreb – Børn som voksne
Vi står naturligvis fast på behovet for hjælp til ofre for seksuelle overgreb.
Vi har brug for initiativer som Januscentret forebyggende i skoler og for mindre børn. Vi har brug for særlige indsatser tilpasset voksne mænd, der har oplevet seksuelle overgreb – den gruppe vi taber flest til, til hjemløshed, selvmord, vold og kriminalitet. No wonder, hvor søren gør de af det i et ”kvindedomineret” hjælpefelt, som er fremmed for dem?
Der skal indsatser til for især børn og børnefamilier der oplever overgreb, det kan ikke passe andet, og det skal vi samarbejde i Rigsfællesskabet for.
Kan vi lave rehabiliteringscentre på Færøerne for børn og familier, der har brug for at komme væk?
Kan vi sikre bagvagter, der er sat ind i grønlandske forhold, juridiske og psykologiske, for vores frontpersonale i politi, sagsbehandling, og på institutioner?
Kan vi sikre hjælp til børn ved ordentlige rammer for afhøringer?
Buddene er mange, og ikke udtømte, men hjælpen skal frem, koste hvad det vil.
Det vil vi naturligvis arbejde for i Folketinget.

De 80 mio. kroner der gik til administration – skulle have været til Børn og Unge
Vi burde sikre evaluering af de 80 mio. kr., og det vil vi gerne være garanter for sker med inddragelse af sociologer og psykologer fra Grønland af.
Pengene er givet af Danmark, og hjælpen er givet fra Danmark – pengene skal gå til børnene og krisehjælp, ikke til administration og kulturbarrierer for at sige det som det er.
Med kulturbarrierer mener vi de voksnes samarbejde i hhv. Danmark og Grønland.
Der skal ekstraordinær hjælp til udsatte børn og unge.
Vi vil stadig hjælpe til, og har stadig masser af forslag til, hvordan man konkret – og klogere – kan hjælpes ad inden for Rigsfællesskabet.
Vi véd godt hvilke områder og byer der har mest akut behov for hjælp – dér skal hjælpen sendes hen. Lad os målrette indsatserne, der hvor der er mest gavn.
Det er vigtigt at man på forhånd bliver enige om, at der skal mere direkte hjælp til børn og unge, og deres familier. Ellers går pengene til administration – det giver sig selv, alligevel har de 80 mio. kroner været svære at fordele. Det skal de ikke være fremover.

Videoafhøring af børn – rammer forbedres
Og så er der behov for videoafhøringsforholdene for børn – rammerne om afhøringerne.
Nu har vi uddannet videoafhøringspersonale, så har vi også brug for nogle ordentlige lokaler der er børnevenlige, når vi skal afhøre børn og unge der har været udsat for kriminalitet – særligt den værste slags; nemlig overgreb.

Børn af indsatte og børn som ofre for vold og anden kriminalitet
Skal selvfølgelig have et særligt fokus. Der er behov for, at de får alderssvarende hjælp og samtaler, og positive rammer at være sammen med sunde voksne på – men også med indsatte forældre på f.eks.
Der kan være behov for hjælp til de indsatte med, hvordan de skal tale med deres børn om a have begået kriminalitet, og særligt er der behov for hjælp til familier, hvor den ene forælder er indsat for kriminalitet mod den anden forælder – typisk i voldssager.
Det er et fokusområde der ikke særligt tit tales om.
Danmark og Grønland skal samarbejde om programmer der kan hjælpe familierne til indsatte eller domfældte, især i husspektakler.

Anbragte børn og plejefamilier
Anbragte børn i Grønland har virkelig trange vilkår. Vi har slet ikke socialpædagoger nok, og der er behov for at vi sikrer bedre faglighed på alle institutioner der arbejder med anbragte børn.
Kan vi kanalisere flere penge, eller faglig hjælp over til personalet her i Grønland i samarbejde med Danmark, skal vi selvfølgelig gøre det.
Ellers ender Grønland med at skulle sige undskyld til alle anbragte børn, nu hvor undskyldninger er et stort tema Danmark og Grønland imellem.
Det ville til gengæld klæde Grønland at samarbejde reelt med Danmark omkring socialområdet f.eks., og det vil Tillie Martinussen være særligt opmærksom på, at påpege og arbejde for, i Folketinget.

Kunne vi få flere kurser og faglighed ud til personalegrupper, og plejefamilier i Grønland, i samarbejde med Danmark, ville dette i sig selv kunne give et virkeligt godt boost.
Det er bydende nødvendigt, at anbringelser i Danmark ogsp bliver fri af diskrimination. I det hele taget mener vi, at socialarbejdet i Danmark ikke er noget at efterligne, men vi kan arbejde for, at det der berører Grønland, har snitflader med Grønland, og for grønlændere i Danmark bliver bedre.
Det vil vi naturligvis – også i samarbejde med foreninger og sammenslutninger der allerede arbejder for dette i Danmark.

Cybersikkerhed,
Der vil vi gerne med i Danmarks efterretningstjeneste, og få afsat penge på næste Finanslov til, at vi får særlige eksperter med fokus på Grønland i PET og FE.
Vi vil gerne have afsat en ekstra pulje til Grønlands politi, således de kan oprette et særligt efterforskningspoliti med fokus på cyberkriminalitet i samarbejde med den danske enhed, og med rum for at tage fat i andre digitale lovovertrædelser, herunder chikane og sædelighedsforbydelser – særligt fokus på børn på sociale medier, og deling af børneporno, grooming og digitale krænkelser.

 

Læs mere af vort program under menu punkterne her på siden. 

Et stærkere Rigsfællesskab – frihed for alle

Grønland som grønt foregangsland – Praktiske løsninger 

Justitsvæsen og Børn og Unge

Sundhedsvæsen i Folketinget – og herhjemme

Sikkerhedspolitik i Grønland

Energikrise og fødevarekrise

Det etiske alternativ – En stærk uddannelsespolitik

Bygder og mindre byer

Fuldt hjemtagelsesstop – Brug pengene på børn, sundhed og velfærd hjemme

360 graders hjælp til ofre for seksuelle overgreb – Børn som voksne

Fællesskabet tilbage i Rigsfællesskabet – Investeringer, systemskifte og rejser

Udviklingsfond for Rigsfællesskabet

 

FQ2022 – Valgprogram