Et stærkere Rigsfællesskab – frihed for alle

Med Samarbejdspartiet som baggrund, stiller jeg op for at arbejde for et stærkere Rigsfællesskab. For at opnå et stærkt Rigsfællesskab må den grønlandske befolkning indse, at frihed er til at finde i Rigsfællesskabet.

Samarbejdspartiets Rigsfællesskabspolitik handler om at sikre lige rettigheder for alle – de grønlandsktalende grønlændere, lige så meget som de ikke-grønlandsktalende grønlændere. Den ikke-grønlandsktalende befolkning udgør et mindretal i Kalaallit Nunaat, ligesom kalaallit der nu er bosiddende i Danmark udgør et mindretal dér.
Samarbejdspartiet vil altid arbejde for at sikre, at begge mindretal er inkluderet i livet, er med i fællesskabet. Det vil vi arbejde for i Folketinget bliver en realitet.
Vi kan i øvrigt slet ikke forstå, hvad selvstændighedspartierne vil i Folketinget?
De skal da arbejde her i Kalaallit Nunaat for at realisere deres drømme, forberede saamfundet og sikre bedre rettigheder stående på grønlandsk jord.
Vi mener befolkningen bør indvælge reelt Rigsfællesskabspartier.

 

En uretfærdig selvstændighedspolitik

Der bor nu tæt ved ¼ – 1/3 af alle grønlændere i Danmark, og det tal kommer til at nå uanede højder, hvis en løsrivelse finder sted. Vi har allerede velfærdsflygtninge, vi har allerede pensionister med rådne boliger, vi har allerede for dyre priser af forbrugsvarer og uanset om vi kan lide det eller ej, så har vi også allerede mange mennesker der ikke får hjælp her i Grønland – når de har sociale problemer.
Mennesker ryger i hjemløshed, de ryger i gæld, eller de ryger og rejser – fordi vi ikke får vendt skuden.
Det betyder at Danmark og Grønland er uløseligt sammenbundet, uanset om politikerne kan lide det eller ej.
Senest har vi set foreninger knopskyde, for at sikre rettigheder, og det arbejde støtter vi naturligvis op om. Men der er behov for bedre viden om Grønland på Finansloven i Danmark også. Og det vil vi arbejde for at gennemføre.

I Folketinget skal ethvert siddende medlem varetage hele den grønlandske befolknings interesser. Det er en stor mundfuld, men også en vigtig én de kommende år. Vi er i begyndelsen af en recession, vi ser en ændret verdensorden, og vi ser at vores Sundhedsvæsen og vor velfærd er truet. Den er faktisk allerede under voldsomt pres. Den udvikling skal vi have vendt, og Samarbejdspartiet vil gøre alt hvad vi kan i Folketinget for at få det bedste samarbejde indenfor Rigsfællesskabet – og med Rigsfællesskabets naboer – til gavn for Grønland.
Vi er klar over, at der er udfordringer som skal adresseres landene imellem – men for os er hjertesagen at sikre et stærkt fællesskab, der beror på ligeværdighed, kærlighed, med respekt for vores blandede familier i alle 3 rigsdele, og med stærkt fokus på udvikling af erhverv – små som store i Grønland, som bannerførere for et stærkere Rigsfællesskab, hvor vi lærer hinanden at kende.
Vi tager ikke til Folketinget for at lære dem at tale grønlandsk, men for at danskerne skal forstå Grønland.

Hvorfor skal man stemme på et parti der står frit?
Fordi der ikke bliver forviklinger med ikke at turde tale imod en koalition – som bekendt skifter som vinden blæser – som består af ens eget parti.
– Kan det blive en bagdel for resultaterne? Nej, det kan det ikke.
Som bekendt har både IA og Siumut haft situationer hvor de ikke var enige fra Folketingets medlemmer med baglandet hjemme i Grønland.
Vi mener et frit mandat – og ikke blot et mandat der siger de er fri – er den bedste vej igennem den krise verden skal stå igennem.
En krise vi klarer bedst i reelt fællesskab.
Vi tager vor grønlandske sjæl med, men det indgående kendskab til Danmark er en fordel for os.
Vi samarbejder allerede med Færøerne, og har lang erfaring med at samarbejde med danske, færøske og nordiske parlamentarikere qua vor kandidat Tillie Martinussen.
Sammen ér vi stærkest.

Moderniseret Rigsfælleskab
Et stærkt Rigsfællesskab vil sikre de i Danmark bosiddende grønlænderes rettigheder, et moderniseret Rigsfælleskab vil sikre lighed og lige rettigheder blandt danskere og kalaallit i Danmark. Det skaber også bedre forståelse, og kulturforståelse.

En selvstændig Grønlandsk Stat er et ideologisk mål, en drøm som selvstændighedspartierne arbejder så hårdt på at realisere.
Indtil målet er nået, er vi imidlertid i Rsigfælleskab, et faktum man skulle tro var løgn hver gang man lytter til grønlandsk politik.
Det grønlandske mindretal i Danmark, og det ikke-grønlandsktalende mindretal i Kalaallit Nunaat er ikke tænkt ind i denne frihedskamp. En hurtig, og en fjendtligt indstillet løsrivelseskampagne fra Danmark og Rigsfællesskabet ekskluderer begge minoriteter. Det er en de facto fratagelse af deres basale menneskerettigheder.

Partierne er i deres iver for at være et selvstændigt land ved at fratage sin egen befolknings ret og frihed til at være selvstændige, i dag.

Samarbejdspartiet turde gå imod strømmen, og erklære sig som rigsfællesskabsvenligt parti. Der er langt flere fordele ved, at vi samarbejder. Samarbejde betyder også at råbe op, når noget er uretfærdigt, og noget ikke duer. Det er klart, og det har vi også lang erfaring med at gøre, alene, imod de etablerede partier i Inatsisartut.

Selvstændighed
Vi stiller os ikke i vejen, hvis der sker en afstemning blandt befolkningen, og selvstændighed realiseres. Men indtil det er sket, er det en gratis omgang, at skyde skylden på alle dårligdomme på Danmark.
Vi får langt mere ud af som folk, og som land, at søge samarbejde.
Samarbejde om emner som Sundhedsvæsnets rekruttering, sager som sikkerhed i Arktis; udenrigspolitiske forhandlinger, og rehabilitering hjemme i Grønland.

 

Det etiske alternativ – En stærk uddannelsespolitik

Så løsrivelsespartierne glemmer; eller endnu værre, ACCEPTERER, at mindretallet i Rigsfællesskabet ingen rettigheder har. Det er ikke en etisk selvstændighedspolitik. En etisk selvstændighedspolitik er inkluderende, IKKE ekskluderende.

Der findes en anden mulighed for en mere selvstændig befolkning. Det er gennem uddannelse en selvstændig befolkning skal udvikles.
Det er nødvendigt, at vi sikrer de grønlandske unges uddannelse. Og det er vigtigt vi får dem hjem igen.
Vi kunne godt tænke os et Rigsfællesskabs ungeråd, for unge under uddannelse, eller bosiddende i Danmark, og vil arbejde for at realisere fællesskabet, således der kan ske udveksling af musikere, kunstnere, erfaringer fra de forskellige lande om livet hos hinanden – et fællesskab der ikke er et studenterråd, eller centreret omkring nordisk eller nordatlantisk samarbejde, men reelt et fællesskab, som kan komme med input til politikerne om rekruttering, fastholdelse og hindringer i fællesskabet.
Det er vigtigt vi får vore egne unge hjem efter endt uddannelse i Danmark, og det ville være endnu bedre også at få unge grønlændere og færinge herop og arbejde også. Vi skal ganske enkelt være flere mennesker i arbejde, og endnu flere mennesker i Grønland, hvis vi gerne vil kunne opretholde vor velfærd i fremtiden.
Et studenterråd kunne være et af de spæde skridt imod dette.
Erhvervet i Grønland skal styrkes, det bliver det bl.a. ved at sikre bedre uddannet arbejdskraft, flere uddannede hjemmehørende der bor i Grønland, og ikke mindst, tætte netværk i Rigsfællesskabet såvel som internationalt hvor det er relevant.

Udover opretholdelsen og modernisering af Rigsfællesskabet skal styrkelse af uddannelse, erhverv, sårbare i både Danmark og Grønland, sundhed, samt naturligvis børns velfærd være først på den politiske dagsorden i Folketinget.
Men vigtige emner som sikkerheds,- og udenrigspolitik er også ufatteligt vigtige i vor verden de næste 4 år. Krigen i Ukraine, påvirker vores fødevare,- og brændstofpriser, den gæld som det grønlandske samfund er i, gør, at der ikke er neget rum for at kunne give hjælpepakker.
Kunne man forestille sig hjælpepakker ligesom under Coronakrisen, for fødevarer og brændstofpriser i en periode, mens vi finanspolitisk forhåbentlig skærer kagen stram hjemme?
Recessionen kommer til at gå allerværst ud over vore fiskere, fangere og de udsatte og mest sårbare. Det kan vi være med til at gøre noget ved, fra Folketinget.

Fællesskaber, og gode, afprøvede fællesskaber er vejen frem i den næste Folketingsperiode. Det står Samarbejdspartiet som garanter for, at Rigsfællesskabet bliver, med os ved roret,
Rigsfællesskabet må og skal være et udviklingsprojekt – og ikke afviklingsforretning.
Vi har alt for meget på spil til ikke at samarbejde.

 

Læs mere af vort program under menu punkterne her på siden. 

Et stærkere Rigsfællesskab – frihed for alle

Grønland som grønt foregangsland – Praktiske løsninger 

Justitsvæsen og Børn og Unge

Sundhedsvæsen i Folketinget – og herhjemme

Sikkerhedspolitik i Grønland

Energikrise og fødevarekrise

Det etiske alternativ – En stærk uddannelsespolitik

Bygder og mindre byer

Fuldt hjemtagelsesstop – Brug pengene på børn, sundhed og velfærd hjemme

360 graders hjælp til ofre for seksuelle overgreb – Børn som voksne

Fællesskabet tilbage i Rigsfællesskabet – Investeringer, systemskifte og rejser

Udviklingsfond for Rigsfællesskabet

 

FQ2022 – Valgprogram