Læs mere af vort program under menu punkterne her på siden. 

Et stærkere Rigsfællesskab – frihed for alle

Bygder og Erhvervsudvikling

(Social) / Pædagoger, Plejefamilier, Anbragte, Tandpleje, Psykiatri, Tilflyttende arbejdskraft og SHV

Medmennesker med handicaps – også i Danmark

Politi og kommunefogeder

Offerpakke til ofre for overgreb og anden kriminalitet

Rehabilitering – en nødvendighed

Fuldt hjemtagelsesstop – Brug pengene på børn, sundhed og velfærd hjemme

Udviklingsfond for Rigsfællesskabet

Samarbejdspartiet tager skarp afstand til færøsk politikers udtalelse om LGBTQ+

Fællesskabet tilbage i Rigsfællesskabet – Investeringer, systemskifte og rejser

360 graders hjælp til ofre for seksuelle overgreb – Børn som voksne

Det etiske alternativ – En stærk uddannelsespolitik

Energikrise og fødevarekrise

Sikkerhedspolitik i Grønland

Sundhedsvæsen i Folketinget – og herhjemme

(Social) / Pædagoger, Plejefamilier, Anbragte, Tandpleje, Psykiatri, Tilflyttende arbejdskraft og SHV

Børn og Unge i Folketinget

Grønland som grønt foregangsland – Praktiske løsninger

Fiskere og Fangere oplever krisen størst

Medmennesker med handicaps – også i Danmark