Epidemikommissionen har i dag afholdt møde om de nyeste anbefalinger fra Danmark om Coronavirus/COVID-19. En enig epidemikommission anbefaler, at der i Grønland indføres samme retningslinjer, som de anbefalinger, der i dag er blevet fremlagt i Danmark om blandt andet afholdelse af større arrangementer. Du kan læse epidemikommissionens anbefalinger nedenfor. 

Vedrørende arrangementer med et forventet deltagertal på 1.000 eller flere deltagere 

Epidemikommissionen opfordrer arrangører af arrangementer i Grønland med et forventet deltagerantal på 1.000 eller flere deltagere til at udskyde eller aflyse de pågældende arrangementer. Opfordringen gælder indtil videre arrangementer, der skal finde sted i marts 2020. 

Vedrørende arrangementer med et forventet deltagertal på under 1.000 deltagere 

Epidemikommissionen opfordrer arrangører af større arrangementer i Grønland med et forventet deltagerantal på færre end 1.000 deltagere til at forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet. Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, som er samlet, samt den fysiske afstand imellem deltagerne under arrangementet. Dertil kommer, at indendørs arrangementer normalt vil medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer. Eksempelvis vil smitterisikoen ved et indendørs arrangement for primært ældre mennesker således være langt større end ved et udendørs arrangement for børn med få tilskuere. Det kan samtidig have betydning, om der forventes at være udenlandske deltagere i arrangementet. 

Arrangører af større arrangementer opfordres til at sikre betingelser for hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum 

Epidemikommissionen opfordrer arrangører af større arrangementer til: 

  • At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne og hosteetikette samt adfærd). 
  • At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter. 
  • At placere stole med større afstand end normalt, og at sikre, at deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt. 
  • At holde øje med, om der findes personer, som har udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet. 

Arrangører, der har spørgsmål til ovenstående, kan skrive til mailadressen: NUN@NANOQ.GL 

Mere information kan findes på hjemmesiden WWW.NUN.GL hvor al information vedrørende Grønland er samlet. 

Ledelsessekretariatet Postboks 1006 3900 Nuuk 6. marts 2020 

På hjemmesiden WWW.CORONASMITTE.DK kan al information vedrørende Danmark findes. 

På denne side kan du ligeledes finde de nyeste rejsevejledninger. Epidemikommissionen opfordrer borgere der skal ud at rejse om at holde sig opdateret på de nyeste rejsevejledninger. 

 

Kilde: Ledelsessekretariatet