Som parti anerkender vi naturligvis den aftale, som det grønlandske selvstyre indgik med USA og Danmark i Igaliku, den 6. august 2004, hvor Grønland tiltrådte forsvarsaftalen med USA af 27. april 1951 med visse ændringer.

Her er det lidt relevant med et par ord om den amerikanske Monroe-doktrin, der også har indflydelse på Grønland og Kongerigets sikkerhedspolitik.
Oprindeligt blev Monroe-doktrinen lanceret af den amerikanske præsident Monroe i 1823. Sigtet dengang var at sende et klart signal til verden om, at USA havde defineret sine interesser på en måde, der ikke åbnede mulighed for, at Europæiske nationer gjorde forsøg på at kolonisere områder, der var defineret som værende i den amerikanske interessesfære.

I dag er Monroe-doktrinen en hjørnesten i USA udenrigspolitik, hvor der klart er sendt et signal til den omkringliggende verden om, at man ikke skal forsøge at intervenere i den amerikanske interessesfære.
I dagens sprog betyder det for Grønland og Danmark, at Grønland klart ligger inden for den amerikanske interessesfære.
Vi glemmer alt for ofte, at jorden er rund og overser derfor de geopolitiske realiteter, nemlig at Grønland ligger imellem USA og Rusland. Den omstændighed, at Grønland ligger inden for den amerikanske interessesfære, er for så vidt uafhængig af, om Grønland er en del af Rigsfællesskabet.
Uanset om Grønland er en del af Rigsfællesskabet eller selvstændigt, så vil Grønlands muligheder for ageren være begrænset af den amerikanske Monroe-doktrin.
Vi mener naturligvis, at hverken Rusland eller Kina skal engagere sig i Grønland på en måde, hvor Grønland, Danmark, USA eller NATO føler, at deres interesser bliver påvirket negativt.
For os, bliver det derfor i høj grad et spørgsmål om, hvorledes Grønland bedst varetager sine interesser og her mener vi, at Grønland er bedst stillet ved at agere indenfor rammerne af Rigsfællesskabet. Vi mener også, at vi skal fastholde Danmark i, og samarbejde om, at der må være tilstrækkelige ressourcer til, at man følger med udviklingen i Grønland og i det arktiske område.

Vi er klar over, at klimaforandringerne åbner nye muligheder for den arktiske region og at udviklingen påkalder sig interesse internationalt, herunder fra Kina og Rusland.
Vi ønsker en fortsat fredelig udvikling i arktis, særligt i Grønland, naturligvis, og vi er derfor positive overfor den sikkerhed som medlemskabet af NATO også giver for borgere i Grønland.

Konkret at arbejde på:
At sikre Arktis, særligt Grønland, som lavspændingsområde.
At sikre, at vi får gode og udbyggede relationer til vore allierede, men at vi også dygtiggør eget politisk niveau i, at føre forhandlinger. Her er det en fordel at samarbejde med Danmark.
At sikre en plads, som nævnt tidligere, til grønlandske folketingsmedlemmer i Udenrigs,- og Sikkerhedspolitiske udvalg.
At oprette et arktisk navigationscenter her i Grønland, som også gavner vore egne søens folk og maritime uddannelser. Det er en fredelig udvikling.