Fuldt hjemtagelsesstop – Brug pengene på børn, sundhed og velfærd hjemme

Hjemtagelsesstop – Hvorfor?
En stemme på Samarbejdspartier i Folketinget er en stemme på arbejdet for fuldt hjemtagelsesstop.
Problematiske planer er for nyligt blevet fremlagt, nemlig hjemtagelsen af søfartsstyrelsen, og nu fødevarestyrelsen. Lad os i stedet sikre en bedre indflydelse på, hvordan området forvaltes. Hvorfor?

Fordi selve hjemtagelsesprocessen af søfartsstyrelsen kommer til at koste 35 mio. kr. om året, en proces hvor det er usikkert, hvor lang den bliver; samt yderligere 25 mio. kr. om året for driften af sagsområdet.
Det er sund fornuft for os, at vi først og fremmest belyser konsekvenserne ved enhver hjemtagelse ved politisk information – ikke redegørelser – og ikke mindst, at hver eneste hjemtagelse koster.

Huse i bygder, børn og unge som ofre for seksuelle overgreb, uddannelse, ældre og tandpleje først
Mens børn og unge der oplever seksuelle overgreb kan se langt efter hjælp – mens husene i bygderne er angrebet af skimmelsvamp, sundhedsvæsnet er i knæ, hvor tænder ikke kan ordnes i hele landet, og hvor vi har behov for at investere mere i uddannelse, at ældre kan få et værdigt liv og en ordentlig pension, og sundhedsvæsen, så skal vi ikke hjemtage flere områder.
Det er egentlig så simpelt for os.

Fødevarestyrelsen arbejder bl.a. under EU-lovgivning, noget som vi ikke eller Danmark er herrer over. Samarbejdspartiet mener ikke, at det er fornuftigt at lade administrationen vokse yderligere.

Forvokset administration vokser endnu mere ved hjemtagelser
Vores administration har i forvejen et meget højt antal af ansatte, der endda overgår antallet af ansatte i sundhedsvæsenet.
Et hjemtaget område vil typisk medføre, at Selvstyret ansætter flere medarbejdere samt tilhørende konsulenter for ethvert hjemtaget område.

Vi bør indføre totalt hjemtagelsesstop. Det er fordyrende for Selvstyret, det får kun administrationen til at vokse. Lad os i stedet være fornuftige med de penge vi har, og bruge dem hvor der er behov for det.

Brug nu flere penge på bekæmpelsen af seksuelle overgreb på børn, herhjemme. Brug pengene på at tilpasse vores sociale indsatser til vores kultur og uddannelsesniveau, med efterfølgende følgeforskning på voksne med senfølger.

Pengene kan også bruges på at gøre Selvstyret mere transparent, så vi kan få overblik over hvilke områder vi bør have fokus at minimere eller forvalte mere fleksibelt.
Der er behov for reformer på skat, på uddannelse, på sociale ydelser, pension til ældre og så videre.

Men allervigtigst:

Sæt nu børnenes behov øverst på den politiske dagsorden!
Det lovede I alle sammen at gøre ved valg til Inatsisartut, brug pengene på dem i stedet.

 

Læs mere af vort program under menu punkterne her på siden. 

Et stærkere Rigsfællesskab – frihed for alle

Grønland som grønt foregangsland – Praktiske løsninger

Justitsvæsen og Børn og Unge

Sundhedsvæsen i Folketinget – og herhjemme

Sikkerhedspolitik i Grønland

Energikrise og fødevarekrise

Det etiske alternativ – En stærk uddannelsespolitik

Bygder og mindre byer

Fuldt hjemtagelsesstop – Brug pengene på børn, sundhed og velfærd hjemme

360 graders hjælp til ofre for seksuelle overgreb – Børn som voksne

Fællesskabet tilbage i Rigsfællesskabet – Investeringer, systemskifte og rejser

Udviklingsfond for Rigsfællesskabet

FQ2022 – Valgprogram