Vores fundament skal virke – de mest nødvendige ydelser først
Vi må skære fedtet fra, og sørge for, at det mest fundamentale og grundlæggende i vort samfund fungerer:
Sundhedsvæsen, tandpleje, ældrepleje, uddannelse, folkeskolerne, en fornuftig, sundhedsforsvarlig og beboelig boligmasse, sund økonomi, vækstfremmende initiativer, reel hjælp til de svageste og gode muligheder for de stærkeste.

Vi må stimulere et godt, privat erhvervsliv, innovation og værne om vor kultur, kunst og kunstlivet – men ikke definere hverken kunst, kultur eller livet for dem der udøver disse.
Også her er et stærk samarbejde internationalt, – og Rigsfællesskab både nyttigt, inspirerende og lærerigt.


Vi ønsker heller ikke at stikke folk blår i øjnene, og påstå at vi kan trylle 4 milliarder kroner i Bloktilskud frem fra en gemt lomme.
Derfor er samarbejde indenfor vort Rigsfællesskab, samt dygtiggørelse i et nyt defineret fællesskab nødvendigt.

Derfor mener vi også at der skal være hjemtagelsesstop indtil vi har fået styr på de områder vi allerede råder over.