Fællesskabet tilbage i Rigsfællesskabet – Investeringer, systemskifte og rejser

Rejser til og fra Grønland
Kan vi få et tilskud til rejser for alle mellem Rigsfællesskabets dele? Sådan så det både er for danskere på vej til Grønland, grønlændere på vej til Danmark, og færinger også?
Det må være i Rigsfællesskabets interesse at vi kan få et tættere forhold til hinanden, og fjerne nogle af de unødige restriktioner. Det vil vi arbejde på.
Vi kan også reducere Air Greenlands klasse-kapacitet, så alle rejser på økonomi, for at optimere udnyttelsen af flyene?
Et rigsfællesskabsfond, ville ikke være en dårlig idé heller.

Investeringer fra Danmark og udlandet – Boliger og andre områder
Der udestår et stort opgør med politik herhjemme. Det spænder på mange måder ben for udefrakommende investeringer i alt fra infrastruktur til arbejdskraft der er behov for.
Der er brug for at man fra Folketinget synliggør, hvilke potentialer der er for investeringer i Grønland udefra, når man har et land der fattes både penge og arbejdskraft. Det vil vi naturligvis arbejde for i Folketinget, såvel som på den politiske debat her i landet.

Vi vil arbejde for at lave realistiske investeringsporteføljer, afdække behovene for stabile rammebetingelser og aftaler med Inatsisartut og Naalakkersuisut, således at borgerne herhjemme kan få bedre boliger, bådebroer og institutioner.
Det er sund fornuft.

Gør skatteskiftet nemmere – Fjern ”grænsehindringer” i Rigsfællesskabet
Et flagskib for Samarbejdspartiet er også, at Grønland og Danmark udrydder forhindringer for borgere der flytter fra den ene del af fællesskabet til det næste.
Her tænkes ikke alene på systemskiftet for grønlændere der flygter til Danmark, men også på danskere der skal arbejde i Grønland.
Alle former for skatteforhindringer, uigennemskuelige regler, modtage-apparat i både Danmark og Grønland, skal gøres nemmere.
Det skal være nemt og inklusivt at flytte til Grønland. Det må være fællesskabet i Rigsfællesskabet.
Det vil vi naturligvis arbejde for i Folketinget.

Systemskifte
Vi må arbejde på, at mennesker der flytter til Danmark får et sted at henvende sig, hvor tosprogede kan hjælpe dem. Det kan passende finansieres af Grønland (løn), mens rammerne kan Danmark stille til rådighed. Således kan man lette systemskiftet mellem landene.
Det er dog en falliterklæring af dimensioner, at vi ikke har magtet opgaven her til lands, Vi har haft 30, 40 år til det, og masser af menneskeskæbner er nødt til at rejse til Danmark. Ikke for at flytte, men er NØDT TIL! Det kan bare ikke være rigtigt.
Vi vil arbejde på et ordentligt modtageapparat i Folketinget, men vi vil også holde de regerende partier her i landet ansvarlige for deres del af ansvaret. Det er et fælles ansvar for os.

 

Læs mere af vort program under menu punkterne her på siden. 

Et stærkere Rigsfællesskab – frihed for alle

Grønland som grønt foregangsland – Praktiske løsninger

Justitsvæsen og Børn og Unge

Sundhedsvæsen i Folketinget – og herhjemme

Sikkerhedspolitik i Grønland

Energikrise og fødevarekrise

Det etiske alternativ – En stærk uddannelsespolitik

Bygder og mindre byer

Fuldt hjemtagelsesstop – Brug pengene på børn, sundhed og velfærd hjemme

360 graders hjælp til ofre for seksuelle overgreb – Børn som voksne

Fællesskabet tilbage i Rigsfællesskabet – Investeringer, systemskifte og rejser

Udviklingsfond for Rigsfællesskabet

FQ2022 – Valgprogram