Vi ønsker samarbejde mellem Grønland og omverdenen, særligt indenfor handel og eksport, vi ønsker bredere samarbejde indenfor Rigsfællesskabets trygge rammer, når vi bevæger os ud på nye markeder.
Vi har den bedste ekspertise indenfor fiskeri og sejlads i arktiske farvande. Noget vi bør eksportere og sikre endnu bedre resultater på.
Vi får et stort Bloktilskud af Danmark, og vi ønsker vist alle økonomisk fremgang.
Lad os anvende Rigsfællesskabet dygtigt til at sikre at vort erhvervsliv, turisme-operatører, kunstnere og sportsfolk m.fl. har mere adgang til resten af verden.

Erhvervsdelegationer fra erhvervslivet bør kunne deltage ved udenrigs-promoveringer, turisme-operatører bør kunne få adgang til store messer, eller kurser i turisme igennem fællesskabet, og vore kunstnere og sportsfolk bør kunne deltage i flere internationale og nordiske samarbejder.
Dette er en erklæret målsætning fra Samarbejdspartiet, og her kan vi anvende vore Folketingskandidater til, dygtigt at udse programmer, samarbejde med erhvervsliv, kunstnerforeninger, kommuner, sportsorganisationer, og frivillige organisationer hjemme i Grønland, via samarbejde i Folketinget.

Iværksætteri er et område hvor Danmark og Færøerne har længere erfaring, og dette bør vore iværksættere kunne drage nytte af. Både i fht. kurser, og adgang til innovations,- og vækstcentre. Senest har vi set en række dygtige grønlandske virksomheder dygtiggøre sig ved hjælp af Rigsfællesskabet, f.eks. Attavik, og en del yngre app-udviklere, der aldrig kom videre fordi udviklingen i Grønland på dette område ikke er ret godt. Det skal vi have lavet om på.
Lad os sammen definere hvordan vi får bedst glæde af hinanden.

Konkret til at starte på:
Sikre adgang i samarbejde med Inatsisartut eller Naalakkersuisut til innovations,- og iværksætternetværk,- faciliteter,- innovationsrum, adgang til kurser o.a. i Danmark, som man kan ansøge om hjemme i Grønland, for mindre og nystartede virksomheder.
Sikre et bedre netværk mellem lignende virksomheder i Færøerne og Grønland, som kan have gensidig gavn af samarbejde, eller uddannelsesudveksling.
Udvikle samarbejdet i Erhvervs,- og vækstfonden mellem Grønland og Danmark, til de mellem,- og større virksomheder. Sikre investeringer i landet med afkastmuligheder igennem Inatsisartut, fra pensionskasser o.a. private investorer i boligmasse,- infrastruktur osv. i Grønland.
Vi mener, at Selvstyret også skal sætte penge i disse netværk.
Arbejde for, at dygtige kursusholdere, udviklere, og erhvervsfolk kommer til Grønland og hjælper iværksættere med inspiration, kurser, videreuddannelser, kompetenceløft osv. Også folk som ikke kommer fra Danmark, men den store verden, vil vi forsøge at få til Grønland og inspirere både erhvervs,- innovations,- iværksætteri,- og kunstnationerne.
Nye eksportmarkeder for kunstnere, og filmfolk, er også et marked vi bør være vågne overfor.
NGO’ere, altså frivillig,- og private hjælpeorganisationer som f.eks. (men ikke begrænset til), Red Barnet Grønland, Handicaps,- og dyrevelfærdsforeninger, Foreningen Grønlandske Børn, hjemløseforeninger o.a. foreninger skal også promoveres og skaffes mulighed for samarbejde med danske og evt. færøske organisationer. Dette bør vi arbejde for at fremme i Folketinget også. NGO’ere gør et kæmpe stykke arbejde, men er ofte få ildsjæle, og det kan blive lidt ensomt. Med et udbygget og bedre netværk står de stærkere.