Energikrise og fødevarekrise

Det bliver endnu dyrere end vi regnede med, at rejse.
Ikke alene skal vi betale for lufthavnene nu, men vi står også i en verdensomspændende recession, grundet konflikten i Ukraine.
Der er ingen tvivl om, at det bliver dyrere og være grønlænder, og der er ikke grundlag for rigtigt mange på SIK løn, eller anden lav løn.
Det bliver nogle dyre vintre, hvis ikke vi holder vore muligheder for at forhandle olie i 2024, på et favorabelt grundlag. Vort bedste kort er fællesskabet i Rigsfælleskabet, for at styre igennem krisen.
Den kommer til at vare en række år, og vi skal holde op med at gøre det dyrere at være menneske her i landet.
Det betyder, at vi har behov for økonomiske indsprøjtninger, i form af erhverv, fortsat god afsætning for vore fisk, bedre muligheder for, at Bloktilskuddet kan forhøjes, eventuelt med øremærkede penge.

Der er konkret mangel på hvede, på olie, på gas. Hvad betyder det for din økonomi?
Det betyder, at fødevarer, benzin, diesel og tøj bliver dyrere.
Det er fordi producenterne af disse hverdagsting, skal bruge energi til fremstilling af varer – eller f.eks. hvede, til at lave stivelsen i din mad, eller de rugbrød eller franskbrød I spiser i familien.
Det betyder også at alle varer bliver dyrere at fragte varer og materialer hertil.
Der kommer øget lønpres i Danmark og andre lande vi normalt rekrutterer fra, så en hjemmeopgave for Inatsisartut her bliver, at sikre lønforhold, uden at inflation tager himmelflugt.

Arbejdere fra Danmark pinedød nødvendige – Tilkald arbejdskraft
Løsningen på dette kunne delvist være, at sikre mange flere arbejdere der betaler skat udefra og kommer med øget værdi grundet uddannelser og arbejder i landet.
Der kommer mangel på arbejdspladser for akademikere og anden arbejdskraft i Danmark som vi har brug for herhjemme for blot at møde normeringerne, og samtidig kunne vi få flere skatteindtægter til at modvirke noget af inflationens pres på os. Det ville give god mening.

Spørgsmålet er, om vi skal give efter på længere sigt, og få lønningerne op på niveau, og sikre mere indrejsende arbejdskraft som foreslået? Læger, jurister, m.fl. mangler vi, og det er funktioner der redder liv og hjælper med at sikre rettigheder, så der er brug for dem.
Det er der også for kvalificerede hænder i byggebranchen, og det skal være nemt at få dem ind i landet. Bliver de lokale, sådan rigtigt lokale, er det endnu bedre.
Simpelthen fordi vi ikke kan føde nok børn, og kontrollere folks uddannelser, og heller ikke får nok studerende hjem igen efter endt uddannelse i Danmark eller udlandet. Så. Vi SKAL have flere hænder på arbejdsmarkedet, hvis vi skal imødegå efterslæb på boliger og infrastruktur som havneanlæg, og betale gæld af til lufthavne, og sikre bedre velfærd og mere sundhedsvæsen.
Med andre ord; vi kan lige så godt starte arbejdet med ordentligt modtage-apparat, ordentlig kulturlæring og indkørsel i samfundet.
Og sikring af, at der ikke dannes dansker-ghettoer, og at lokale naturligvis også kan få arbejde, og sidemandsoplæring og alt det andet der er nødvendigt for at sikre at der ikke sker diskrimination. Af hverken danskere eller grønlændere.

Det skal naturligvis gå hånd i hånd med løft af uddannelserne herhjemme, fra Folkeskole til Uni, men det er nødvendigt hvis vi vil bevare vor velfærd – og der er ærligt talt plads til forbedringer i vor velfærd.

Læs mere af vort program under menu punkterne her på siden. 

Et stærkere Rigsfællesskab – frihed for alle

Grønland som grønt foregangsland – Praktiske løsninger

Justitsvæsen og Børn og Unge

Sundhedsvæsen i Folketinget – og herhjemme

Sikkerhedspolitik i Grønland

Energikrise og fødevarekrise

Det etiske alternativ – En stærk uddannelsespolitik

Bygder og mindre byer

Fuldt hjemtagelsesstop – Brug pengene på børn, sundhed og velfærd hjemme

360 graders hjælp til ofre for seksuelle overgreb – Børn som voksne

Fællesskabet tilbage i Rigsfællesskabet – Investeringer, systemskifte og rejser

Udviklingsfond for Rigsfællesskabet

FQ2022 – Valgprogram