Vi bør udvikle vore diplomatiske evner i Grønland. Der er ikke noget i vejen for, at vore dygtigste og bedste studerende kan byde ind på en karriere indenfor det diplomatiske landskab.
Som det er nu, har vi repræsentationer i Washington, Bruxelles og på Island. Dette diplomati kan vi have ganske god fordel af, og disse diplomater kan have meget god brug af, at samarbejde med, samt lære af, diplomatiet i Danmark og resten af den vestlige verden.
Vore unge skal kunne aspirere efter, at få en uddannelse der gør dem egnede til denne karriere-vej, og den slags kurser kan man få enkelte steder i verden. Det vil vi arbejde på, bliver en decideret karriere-vej, i samarbejde med Danmark og vore internationale fæller i Folketinget.
Vi oplever desværre, at vort politiske liv, kan være en smule umoden, hvad angår diplomati og et lands ledelse, og har derfor nogle gange oplevet, at flere forskellige Naalakkersuisut kan have flere forskellige udmeldinger i fht. deres politik i samme samlede Naalakkersuisut.
Med bedre diplomatisk forståelse i landet, samt udbredelse af viden om udenrigspolitik, er dette forhåbentlig en saga blot i fremtiden.

Der er brug for en højere grad for diplomatisk sans for at drive forretning på ministerniveau, som ikke påvirkes af partipolitisk stædighed.
Skal Grønland vise flaget ved udlandsrejser må man stå sammen og være helt klare på hvad man er enig om. Der er brug for at skabe resultater, ikke kun at vise flaget. Der skal arbejdes mere på at hente opgaver hjem og det er ved disse rejser i udlandet at vi har brug for rigsfællesskabet. Når vi rejser ud i landet, er vi også ambassadører alle sammen. Det vil være en god ide at vise de bedste sider af os selv og vise at vi har styr på det. Den danske ambassade i Toronto f.eks. er meget lydhøre for at samarbejde og hjælpe så meget de kan og det bør det også være andre steder. Ikke kun i udlandet, men internt i Grønland må kravet jo være at der skabes resultater. Hvis ansvaret er hos politikerne, så bør politikerne sikre sig at der ikke skabes stopklodser for udvikling eller at sagsbehandlingen bremses af bureaukrati, derfor bør der tænkes på at eliminere disse ”stopklodser”.
Vi skal have bedre samhandel med verden, udvikle flere erhverv i landet, og sikre os gode investeringer, så diplomati – både igennem samarbejde med danske ambassader og konsulater i verden, samt de af vore egne, er meget, meget vigtigt at sikre, og udbygge samarbejdet på.
Sådan bliver vi stærkest.

Konkret til at starte på:
Vi ønsker at sikre fortsat deltagelse for grønlandske studerende på udvekslingsrejser, sprogskoler og udlandsophold. Internt i Grønland, ønsker vi og arbejder på, at udvikle sprogkundskaber i Folkeskolen.
Vi vil arbejde på, at unge mennesker kan få adgang til flere sprogkurser online, og eksamineres online også.
Vi vil arbejde på, at udvikle samarbejdet med danske ambassader og konsulater, i udlandet, og arbejde på, at vore unge og færdiguddannede også kan komme på praktikophold på danske repræsentationer rundt omkring i verden.
Vi ønsker at styrke vore fremtidige politikere og embedsmænd, til at indgå og samarbejde internationalt.
UN, FN, EU og NATO, er gode eksempler på, steder vi skal arbejde på at styrke vor deltagelse sammen med de danske delegationer. Der er programmer for både udkantsudvikling, for oprindelige folk, beskæftigelse,- og socialinklusionsprogrammer, vi med diplomati og arbejde kan drage nytte af.
Det er vigtigt, at vi lærer at være demokratisk voksne og dygtige, og får vore egne eksperter i samarbejde med Danmark på disse områder. Sådan får vi bedst brugt samhandel, programmer vi kan drage nytte af til udvikling af f.eks. bygder og mindre byer, samt sikret godt samarbejde med andre lande.
Forskningssamarbejde, og konkrete uviklingsmuligheder, som f.eks. gletschermel, ikkasøjlerne, enzym-udvinding o.a. erhvervsmuligheder, står stærkest med stærk embedsstand, og dermed stærke politikere.
Sammen er vi stærkest.