Bygder og mindre byer
Der er behov for politik for bygder og mindre byer.
Der er ingen tvivl om, at bygder og mindre byer er under pres. Der er del en nettofraflytning, typisk af yngre mennesker, og der kan være begrænsede erhvervsmuligheder.
Samarbejdspartiet vil arbejde i Folketinget for, at der kan komme støtte til nye initiativer der skal understøtte nye, mindre og bæredygtige erhverv i bygderne og de mindre byer.
Der bør være et marked for mindre erhvervsdrivende, fra bygder og mindre byer, til helt specielle nichemarkeder i verden, og i EU.
Bæredygtighed, oprindelige folk, og Grønland særligt Er interessant for udlandet, det bør især komme de små bosteder til gode.

Der er small scale smykkeslibere, stensamlere og husflidskunstnere der kan føde ind i en kæde af afsætning her. Arbejdet begynder i Folketinget, men starter forhåbentlig i Siorarpaluk, Qeqertarsuatsiaat eller Nanortalik.
Der er behov for støtte til distributionskæder, hvor afsætteren / arbejderen i bygden ikke bliver snydt. Vejledninger og adgang til kurser, hvis nødvendigt, og så er der en del arbejde herhjemme, for at sikre fortsat fokus på kurser der allerede udbydes.
Der er indgået samarbejde mellem Dansk Industri og Grønlands Erhverv, om, at udvikle, ligesom Vækstfonden og Greenland Venture – men der mangler måske fokus på særligt bygder og afsætningsmuligheder, udviklingsmuligheder.
Det må være i både hele Grønlands interesse OG Danmarks interesse, at få flere erhverv og initiativer i bygder og mindre byer.

Alle er enige om, med ganske få undtagelser, at det ikke har gang på jord at lukke noget som helst.
Derfor er det vigtigt, at vi får en seriøs snak om, hvad vi kan gøre, for at sikre små, cirkulære økonomier i bygder og mindre byer.
Hvad er succes kriteriet?
Det må være, at bygden kan bære sig selv og sine udgifter på en række områder. Det er i hele rigets interesse, at vi sikrer bedre vilkår – men (!) bygderne skal også selv leve op til mulighederne.
Det er altså et afbalanceret billede vi skal kigge på, og udvikle.
Og nu hvor det er politisk sprængfarligt at tale om udvikling, vil vi lige slå fast, at vi mener udviklingen og ønsket om udvidelse skal skabes lokalt, og ikke pålægges udefra.
Politikere kan give rammer og muligheder, de kan ikke føre arbejdet.

Det er der nu heller ikke behov for, der er behov for at der oplyses om rammer, som de kan bruge til afsætning af diverse produkter, eller andre muligheder for udvikling, på små steder.
Der er ligesom det Inatsisartut kan gøre, og så er der det vi kan stille til rådighed internationalt, gennem samarbejder i Folketinget og via Danmarks ekstensive netværk ud i verden.
Bygderne må tages alvorligt, og det kræver sådan set en handleplan i hver enkelt bygd, uafhængig af lokale, politiske interesser, men med blik på reelle erhvervsudviklingsmuligheder.
Det er sund fornuft.

Kommunefogeder
Naturligvis skal der være fuld dækning, men uden de har rygdækning i bygden, kan det være et meget, meget svært job at bestride. Lad os lave makkerpar i de bygder hvor man ikke kan rekruttere, eventuelt i en turnus ordning.
De skal være der, det er uomtvisteligt.

 

Læs mere af vort program under menu punkterne her på siden. 

Et stærkere Rigsfællesskab – frihed for alle

Grønland som grønt foregangsland – Praktiske løsninger

Justitsvæsen og Børn og Unge

Sundhedsvæsen i Folketinget – og herhjemme

Sikkerhedspolitik i Grønland

Energikrise og fødevarekrise

Det etiske alternativ – En stærk uddannelsespolitik

Bygder og mindre byer

Fuldt hjemtagelsesstop – Brug pengene på børn, sundhed og velfærd hjemme

360 graders hjælp til ofre for seksuelle overgreb – Børn som voksne

Fællesskabet tilbage i Rigsfællesskabet – Investeringer, systemskifte og rejser

Udviklingsfond for Rigsfællesskabet

FQ2022 – Valgprogram