Jævne og langsigtede investeringer i boliger og boligmasse de steder hvor der er behov, skal prioriteres.
Gerne med investorer fra Rigsfællesskabet.

Grønland kæmper med et kæmpe bolig-efterslæb, og vi er for umodne mht. boligspekulanter i vor lovgivning; og har alt for længe accepteret at de ledende partier tillader efterslæbet.
Renovering og sanering af skimmelramte boliger, er desværre en realitet vi står overfor i massiv skala.
Det er virkelig dårlig politisk disponering der har ledt til vor forfaldne og smadrede boligmasse.

Der skal bygges og bygges de steder hvor der er behov for det.

Investeringerne skal have et højt afkast, en hurtig tilbagebetaling og stimulering af privat ejerskab er et must. Vi skal sikre stabile investeringsrammer hjemme i Inatsisartut, og tillade at private bygger, og tager afkast, men sikre et stærkere tilsyn med det der bygges rundt omkring i landet.

Grønland har haft stor glæde af samarbejde med DTU, og andre universitets,- og institutsamarbejder, og dette samarbejde skal udbygges.
For ikke at skabe større overophedning end nødvendigt i vor økonomi, er vi også nødt til at sikre en smidig lovgivning der tillader tilflyttende eller tilkaldt arbejdskraft. Vi sondrer mellem tilflyttende, som er rekrutteringsindsatser – dvs. tiltrækning af uddannet og nødvendig arbejdskraft, samt tilkaldt, som er arbejdskraft der kommer i kortere tid.

Konkret, at starte på:
Lovgivningen herhjemme i Grønland, giver mulighed for dispensationer, men lad os sammen med Danmark lave et nødvendigt mobilitetsprogram for Rigsfællesskabet, når det gælder udveksling af arbejdskraft, således skatteregler, opholdsregler, samt arbejdstilladelser kan fasttrackes til Grønland, når vi har ebhov og økonomi til det, samt til investorer udefra, der godkendes til investeringer.
Gode eksempler på arbejdskraft der kan falde under disse kategorier er; sundhedspersonale, bygge-arbejdere, lærerkræfter til dansk og engelsk, kursus-afholdere, læger, psykiatere, jurister, sagsbehandlere, psykologer m.fl.
Lad os arbejde på, at der også kommer en kultur/assimileringspakke op at stå i fællesskab mellem de 3 lande, for dem der skal arbejde i Grønland i kortere eller længere tid.
Det giver ganske god mening, og kan mindske gnidningerne mellem forskellige folkeslag og arbejdskulturer.

Vi vil arbejde på, at lave et investeringskatalog til udefrakommende investorer, og ligeledes fra hjemmehørende investorer, i samarbejde med landspolitikere, og kommunalpolitikere. Vi har behov for, at få bygget hurtigere og bedre, men på en bæredygtig måde, og med investorer der er lødige og dygtige.
Lad os samarbejde om stærkere tilsynsmyndighed, altså faglig assistance fra Danamark kan tilkaldes til at styrke departementer og tilsynsmyndigheder på: Byggeområdet, Sundhedsområdet, Kriminalretten, og Socialområdet. Grønland finansierer hjælpen til tilsyn, mens Danmark byder ind med uddannet arbejdskraft der kunne have lyst til dette arbejde.
I praksis er det nødt til at være Grønland der stiller med et hold psykologer, sociologer, og forskere til at hjælpe med at bakse gode og smidige programmer for udveksling af arbejdskraft mellem landene. Men med erfaring og evaluering, god forskning og tilpasning af programmerne efterhånden kan vi nå langt.