Det er Samarbejdspartiets mærkesag nr. 1, at sikre hjælp til børn og unge der har det svært.
Kræv forandringer, og stå sammen med os, på tværs af sprogskel, hudfarve, seksuel orientering og geografi om dette; ALLE vore børn og unge skal have en tryg opvækst.

Det har siden vi blev stiftet været vores hovedfokus nr. 1; at sikre hjælp fra Rigsfællesskabet, og erkende, at vi er nødt til at stå sammen om vore udsatte og sårbare borgere, startende med børn og unge der har det svært.
Vi kan ikke længere se tavst til, mens antallet af seksuelt misbrugte børn og unge, omsorgssvigtede børn og unge, sultne børn og unge, og negligerede børn og unge vedbliver at være det samme.
Vi vil ikke acceptere tingenes tilstand, og vi vil ikke tie det ihjel.
Der skal handles, og der skal handles nu.
Det sker ikke ved halvt gennemtænkte løsninger, og ønskedrømme. Det kan kun ske ved en vedvarende, mangeårig og stålsat indsats.

Vi skal bruge Folketingets pladser til at indgå real-forhandlinger på parlamentarisk niveau, presse magthaverne til enhver tid til at deltage helhjertet i arbejdet med børn og unge i Grønland, og til at søge inspiration til, hvor vi kan samarbejde, ud over penge, således at vi får anvendt pladserne i Folketinget maksimalt til brug for børn og unge og vor befolkning i Grønland og Danmark.
Det er Samarbejdspartiets målsætning nr. 1, at vi får hjælpen frem til børn og unge der har det svært.

Vi kommer med konkrete tiltag hele tiden, til hvor vi kan samarbejde, og hvordan vi gør det uden at ofre hverken kultur eller sprog, identitet eller omtanke for vore medborgere. Hjælpen skal frem.
Sammen er vi stærkest.

Konkret, til at starte på:

Sørg for rejsehold der kan assistere socialrådgivere til at nedbringe sagsbunkerne, og kategorisere sagerne, således børnesager får første prioritet og vi får overblik over, hvilken type hjælp vi skal sikre i samarbejde mellem Rigsfællerne.
Få kommuner og Selvstyre her i landet til at åbne dørene på offentlige bygninger som kan bruges som væresteder og midlertidigt opholdssted for børn og unge der har det svært derhjemme.
Bed Danmark om assistance til bemanding af disse, samt assistance til de medarbejdere der er hjemmehørende her, i form af supervision, terapi og assistance til sagsbehandling og korrekt visitation (korrekt henvisning til terapi, behandlende tilbud).

Bed Danmark opnormere politiets indsatser, i samarbejde med politiet, særligt i mindre bygder og byer, hvor trusler mod folk der indberetter tages seriøst efter den nye lovgivning.
Tilbyd udredning og rehabiliterende eller behandlende foranstaltninger til gerningsmændene for denne type forbrydelser.
De må ikke krænke igen, hvis vi kan stoppe det på nogen måder, skal det stoppes.
I denne genration!

Sørg for, at seksuelle krænkere får reelt rehabiliterende tilbud i fængsler og anstalter, sørg for de sendes væk fra den by hvor de har krænket, og har udgangsforbud mens de modtager behandling.
Seksuelle krænkere der ikke kan huses i Grønland, sikres en placering væk fra den by hvor de krænker, i Danmark om nødvendigt. Samarbejde om psykiatere til kriminalforsorgen, samt specialiserede tilbud til krænkere fra Danmark og Norden, specialiserede tilbud til voldsmænd og trusselsmænd fra f.eks. Alternativ til Vold, er også nødvendigt.
Sørg for forskning og følgeforskning således vi kan rette tilbuddene til, så de batter på den lange bane også, og tilpasses vort system.
Det bliver hårdt og et langt sejt træk, men vi kan godt, hvis vi følger arbejdet tæt og har de rette kompetencer til at rette dette til.
Tallene skal ned indenfor ganske få år, og vi er nødt til, at have overblik over vore krænkere, deres tilbud, og sikre en lav tilbagefaldsrate.