Der er amerikanske overvejelser om opstilling af nukleare minireaktorer på bl.a Thule Air Base, Samarbejdspartiet stiller spørgsmålstegn ved, om Naalakkersuisut er inddraget i arbejdet med, at tage stilling til det.
Det er vigtigt at Grønland sidder med ved bordet, når der skal tages beslutninger.

I en artikel i Defense News fra 15. april 2022 omtales det, at det amerikanske forsvarsministerium har truffet beslutning om at udvikle en prototype af en mobil nuklear mikroreaktor, der på sigt kan levere strøm til amerikanske baser på fjerne lokationer.

Projektet, der betegnes ”Project Pele” har som målsætning, at en 40 tons reaktor kan monteres og transporteres i tre til fire 20 fods containere og når samlet, levere fra 1 til 5 MW i en periode på 3 år før anlægget skal genoptankes.

Projektet, der bl.a. er beskrevet i et US ARMY G4 studie om ”Mobile Nuclear Power Plants for Ground Operations” fra oktober 2018 omtaler, at der ved Thule Air Base vil være behov for at opstille 7 sådanne mobile nukleare anlæg for at dække basens behov for energi.

Grønland har tidligere været inddraget i det amerikanske forsvars bestræbelser på, at udvikle mindre kernekraftsanlæg til sikring af energiforsyning gennem Camp Century projektet ved Thule Air Base fra 1961 til 1964. Dette projekt eller rettere de mulige radioaktive efterladenskaber fra projektet har været genstand for særlig politisk opmærksomhed i Grønland og der er indgået aftale med den danske regering om at monitere den miljømæssige udvikling nøje.

Samarbejdspartiet kan ikke umiddelbart vurdere, om det nye amerikanske ”Project Pele” er hensigtsmæssigt eller nødvendigt i relation til Thule Air Base, men belært af de historiske erfaringer finder Samarbejdspartiet et påtrængende behov for at få klarlagt om grønlandske eller danske myndigheder har været eller er inddraget i de amerikanske overvejelser om de mobile nukleare mikroreaktorer, der efter de amerikanske overvejelser bl.a. ønskes placeret i Grønland ved Thule Air Base. Herunder ønsker Samarbejdspartiet oplyst, om Project Pele er en del af de forhandlinger, som den danske regering tidligere på året har tilkendegivet ønske om at igangsætte med den amerikanske regering vedrørende bilaterale forsvarssamarbejdsaftaler.
Har Naalakkersuisut sikret os inddragelse og en plads ved bordet omkring dette?
Det handler om rettidig omhu.

 

Link til relevante artikler og rapporter:
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2022/04/15/pentagon-to-build-nuclear-microreactor-to-power-far-flung-bases/

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1064604.pdf

https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2998460/dod-to-build-project-pele-mobile-microreactor-and-perform-demonstration-at-idah/