cecma

Opinion: Der er stærkt behov for flere omsorgstilbud til personer med psykisk sygdom.
Der er brug for botilbud, og når de bliver hjemløse, så kan der findes genhusning – og pleje og omsorg.

Jeg har hørt om mange tilfælde, fra frustrerede pårørende, eller sågar psykisk syge selv, hvor de som følge af deres sygdom, ikke kan bo i almindelige boliger, og derfor har brug for opstøttende ambulante tilbud, samt opsøgende psykiatri, og / eller pleje.
Botilbud i beskyttede fællesskaber er nødvendigt for mennesker der ikke helt kan klare hverdagen selv.
Der bør derfor være både midlertidige, akutte pladser, og mere permanente boenheder.

Det kan give pårørende og familier tryghed, og det kan forhindre nogle af de meget sørgelige skæbner vi ser, hvor hjemløse bl.a. tæller mennesker der falder mellem 2 stole i socialvæsnet.

Det kan ikke være rigtigt, at psykiske problemer, ofte som følge af senfølger efter et hårdt liv, leder til hjemløshed. De mest sårbare har således også brug for opsøgende og opstøttende indsatser for at have og få et værdigt liv.
Det ville ligeledes kunne forebygge en masse udgifter for samfundet i form af nedbringelse af hjemløshed, kriminalitet, socialstatistikkerne, og bureaukratisk indberetningsarbejde uden mulighed for henvisninger.

Og så er det det eneste menneskelige at gøre.

Der er behov for behandlingshjem til unge med psykiske problemer, således de kan få en intensiv, midlertidig indsats med henblik på, at sikre deres fremtid som selvbærende, og der er behov for aflastningstilbud for familier med personer med psykiske problemer.

Cecilie – Cecma – Hardenberg, medlem af Hovedbestyrelsen, Suleqatigiissitsisut – Samarbejdspartiet

Læs artikler om emnet her:

https://sermitsiaq.ag/handikaptalsmandflere-personer-psykisk-sygdom-hjemloese

https://sermitsiaq.ag/mor-skizofren-soenmyndighederne-tager-ikke-ansvar-syge-soen

https://sermitsiaq.ag/flere-tvangsindlaegges

https://www.polarfronten.dk/hjemloese-i-groenland/