Der er stor mangel på speciallæger i Grønland.
Og der er alarmerende mangel på læger i det hele taget.

Vi har netop set, at distrikter må gå uden læger, og selv på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, som er hele landets sygehus ved akutte og livstruende sygdomme, er der alarmerende mangel på læger.
Situationen er grel, og vi er nødt til, at sikre flere læger til Grønland.
De læger der er i Grønland allerede, MÅ og SKAL vi fastholde, og værne om.
Og så skal vi have kigget på vor langsigtede strategi.

Mange af de læger der kommer herop, er yngre læger som kommer som en del af deres uddannelse. De er endnu ikke er speciallæger, og tager relativt hurtigt tilbage til Danmark, før de når at færdiggøre deres speciallægeuddannelse.

Uddanelseslæger fungerer i praksis som vikarer for vores manglende speciallæger, både i almen medicin og som sygehuslæger. Vi skal spørge os selv, hvorfor der er sådan en stor mangel på speciallæger?

Det er nødt til at være mere attraktivt, at være speciallæge på Grønland.
Specielt skal vi se på at familievilkårene for læger med børn skal forbedres.

Det er vigtigt for at kunne bevare vores læger, at deres børn har dagpleje i høj kvalitet, god skole og uddannelse.
Mange rejser, da forholdene i folkeskoler og uddannelsesinstitutioner er bedre i Danmark eller Norden, og det er et generelt problem for også lokale læger.
Vi har brug for mange flere hænder for at sikre specialmedicin for vore borgere, ligesom en sund servicering af borgere i yderdistrikterne også, kræver flere hænder

Det er sådan et ærgerligt fænomen, når vi nu kan levere bedre kvalitets pleje, skole og uddannelse i Grønland hvis vi tager politisk initiativ.
Vore uddannelsesinstitutioner trænger til løft, og vore pædagoger trænger bedre løn og efteruddannelse.

For at skaffe flere læger til Grønland skal vi også kigge på at få uddannet flere herfødte som læger. Det kræver at de kan komme igennem lægeuddannelsen, og derefter klare sig igennem et dansk universitet på det højeste niveau.

Der er lige nu i alt 12 Grønlændere under uddannelse til læge, fordelt på alle årgangene.0

For 10 år siden var det 20 der var under uddannelse til læge. Det går altså den forkerte vej, og det skal vi have gjort noget ved.

Vi skal hjælpe grønlændere der ønsker at studere i Danmark mere, de skal have bedre mulighed for at opnå den drøm, og så skal vi engagere flere unge til at gå den vej og turde drømme om en videregående uddannelse, også når den skal tages den i Danmark.
Vi har behov for, at sætte ind på flere fronter, for at sikre et ordentligt sundhedsvæsen til vore borgere. Der er behov for handling nu.
På kortere og længere sigt.

Sofus Fenger, Suleqatigiissitsisut – Samarbejdspartiets Ungdomsformand, Hovebestyrelsesmedlem

Relevante links:

https://sermitsiaq.ag/studie-vaekker-opsigtfast-laege-saenker-doedelighed

Lægemangel vækker bekymring – KNR

OBS: 761 KB download: Pilotrapport fra SSI – Brugernes oplevelse af det grønlandske sundhedsvæsen – OBS: Link til Download af PDF rapport

Lægemangel i Kujalleq – Dec 2021