Stemmeret er en menneskeret lige meget hvor man kommer fra, og sådan bør det være her i vores elskede land, hvis vi virkelig mener at kunne vokse som land, så vi engang bliver økonomisk bæredygtige.

Grønland er et dejligt sted at være i, til trods for de enorme udfordringer indenfor social- og handicapområdet såvel som sundhedsområdet som længe er blevet negligeret af selvstændighedshungrende partier, som desværre har ikke kunnet finde ud af at opprioritere befolkningens behov.

Ved den sidste valgperiode kom der bekymrende mål fra bl.a. Siumut, som mente der skulle sættes grænser for hvor meget et parti må have af stemmer ved landstingsvalg. Den slags form for sindelagskontrol skal vi som et demokratisk samfund aldrig find os i. Det er jo ren fascisme. Det er dybt skadeligt for demokratiet.

Vi skal i stedet styrke demokratiet, og det kan vi bl.a. gøre ved at lade tilflyttende fra udlandet at stemme ved valg i Grønland.  Vi har folk fra de Nordiske Lande, Island, Færøerne, Europa, Asien osv. osv. som har valgt at bo sammen med os her i landet. De har jobs, nogle har egne firmaer, de er skatteydere på lige fod med os andre. Alligevel har de ikke stemmeret, og grunden til det er, at de ikke har dansk indfødsret. Selv har vi godt af blive tage godt imod og får stemmeret efter tilflytning til f.eks. Norge eller Sverige. Det skal være det samme her. Det kan vi gøre noget ved.

Vi lader de tilflyttende arbejde hårdt ved fiskefabrikker, nyder godt af deres oprettelse af arbejdspladser, samt deres servicering når det gælder bespisning på restauranter, cafeer og lign. Retten til at stemme når man er flyttet hertil skal nemlig være en del af incitamenter for, at tilflyttende vælger at bo her i længere tid, og de fleste opfatter sig selv som grønlandsk ved ånd, men har alligevel ikke stemmeret.

Et frit menneske bestemmer selv hvilket parti eller kandidat de vil stemme på. Et frit menneske er et menneske med stemmeret.

Vi ønsker også vores medborgere som har valgt at flytte til Danmark få lov til stemme, enten elektronisk eller via breve. De er nemlig flyttet væk herfra pga. de udfordringer de ikke længere kunne leve med. På den måde kan de også være med til at bestemme hvilken retning landet styres hen, så de får lyst til at vende tilbage til deres elskede hjem. 

Styrk demokratiet, det vil vi blive flere af. Jo flere vi er, jo mere arbejdskraft samt tilhørende skatteindkomster vil vi have til rådighed, som rent faktisk kan være med til at bane vejen til et økonomisk selvbærende Grønland. 

Sig ja til frihed, og nej tak til fratagelse af rettigheder.