Som grønlandsk borger født i Danmark nærer jeg den samme kærlighed for vort land, som alle andre, der bor her.

Jeg har i de sidste mange år kunnet følge den deprimerende udvikling i vores smukke Sydgrønland, der nærmest har karakter af, at vi er blevet glemt af beslutningstagerne i Nuuk.

I mørke stunder kan man næsten få indtryk af, at Sydgrønland er blevet udsultet for at skabe grobund for en accept af det yderst spekulative og risikofyldte GME Uranmineprojekt, der på mange måde er problematisk, ikke mindst fordi de miljømæssige forhold ikke er ordentligt afklaret.

Det sidste Grønland har brug for er radioaktivt udslip i de fiskevande, som vores lands økonomi i sidste ende er helt afhængig af.

For vores fiskerierhverv er garanten for, at vi kan opretholde den nuværende eksportindtægt til glæde for hele det grønlandske samfund.

Hvorfor skulle vi opgive alle forsigtighedsprincipper til fordel for en Uranmine?

Hvorfor igangsætter vi ikke det ukontroversielle Tanbreeze mineprojekt, der ovenikøbet leverer sjældne jordarter, der umiddelbart kan benyttes til udvikling af grøn energi og som ikke har den potentielle skadevirkning, som GME Uranmineprojektet kan påføre vores største eksporterhverv, fiskeriet.

Derfor siger Samarbejdspartiet nej til GME Uranminen og ja, til Tanbreeze mineprojektet.

Samarbejdspartiet har stillet forslag om, at det etableres en Fællesfond for Erhvervsudviklingen i Rigsfællesskabet. Ved årligt at indbetale 0.25% af hhv. Færøernes, Danmarks og Grønlands BNP i en professionelt ledet Fællessfond, skabes der mulighed for, at der årligt kan trækkes op til mellem 5 til 6 milliarder kr. til erhvervsudvikling af projekter med deltagelse af mere end 1 rigsdel.

Tænk engang hvad det kunne betyde for erhvervsudviklingen i Grønland, hvor vores erhvervsliv kan få adgang til risikovillig kapital uden politiske bagtanker eller krav. Etableringen af denne fællesfond vil ikke påvirke de muligheder, vi har sikret Grønland i Selvstyreloven for på et hvilket som helst tidspunkt at erklære sig selvstændigt, men det vil skab et udviklingsperspektiv for det Rigsfællesskab, som jeg og mange andre sætter højt – fordi sammen er vi bare bedre.

Hvis vores erhvervsliv får adgang til risikovillig investeringskapital, så kan der faktisk frigøres offentlige midler til at gøre langt mere for vores samfunds udsatte borgere, sundhedsområdet og for børn, unge og ældre. Der er også mulighed for, at langt mere at den investerede kapital forbliver i det grønlandske samfund og medvirker til at udvikle det samfund, vi alle ønsker os.

En stemme på Samarbejdspartiet er en stemme på ansvarlig erhvervsudvikling af hele Grønland og gerne i samarbejde med det øvrige Rigsfællesskab.

Stem på Samarbejdspartiet – stem på Kim Lyberth!