Grønlands erhvervsliv skal have en hjælpende hånd og det skal ske på en ny måde, end vi er vant til.

Vi skal søge at gøre det billigere at producere på Grønland, så flere produktionsarbejdspladser kan bibeholdes, og flere nye arbejdspladser kan skabes.

Ser vi rundt i verden, så er det især adgangen til store mængder billig energi, som er afgørende for, hvor virksomheder vælger at lægge deres produktion.

Vi kan bare kigge mod Island og deres aluminiumssmeltere, for at få et konkret eksempel.

Men også i mindre skala kan man skabe disse rammer.

Vedvarende energikilder findes i mange former og kan tilpasses de enkelte lokaliteter på Grønland.

Samarbejdspartiet ser f.eks. en stor mulighed i de byer, hvor vi i dag har fiskefabrikker, da man ved endnu billigere energi, kunne flytte mere produktion til disse byer.

Igen blot et eksempel, som kan skaleres til at passe de fleste byer og større bygder.

Vanen tro, ender det i en politisk prioritering, da pengene normalt skal komme fra Landskassen.

På verdensplan ser man dog, at de store finansieringskilder gerne investerer i vedvarende energi.

Derfor mener Samarbejdspartiet, at vi fra grønlandsk side skal være mere proaktive for privat- og fremmedfinansiering, som vi så, da man i sin tid anlagde vandkraftværket i Buksefjorden ved Nuuk.

Det giver både ren samvittighed, ren natur, og flere arbejdspladser.

Grøn omstilling – soorunami.