Det er bemærkelsesværdigt, at så mange partier er villige til at se stort på alle forsigtighedsprincipper i iver efter at igangsætte GME Uranmine projektet i Kvanefjeldet.

Grønlands største eksportindtægter kommer fra fjernefiskeri i vores fantastiske farvande, hvor produkterne kan markedsføres som værende af høj kvalitet bl.a fordi fiskeriet foregår i et rent arktisk havmiljø. Dette brand, som er den væsentligste indtægtskilde for hele det grønlandske samfund, risikerer vi nu at sætte over styr fordi nogen i Grønland mener, at minedrift efter uran er vejen frem.

Hvorfor er der nogen, der er klar til at udfordre verdens samlede miljøbevægelser og NGO’er, der, som vi alle ved fra tidligere kampagner imod sælfangst, er verdensmester i at påvirke de internationale forbrugere, der i øjeblikket med glæde køber de fine grønlandske eksportprodukter.

Tro vi, at den massive reklameindsats GME for tiden har iværksat overfor de grønlandske vælgere vil stå til rådighed, når det drejer sig om at imødegå fremtidige kampagner imod grønlandske produkter?

Er tiden ikke kommet til at anlægge et forsigtighedsprincip og udsætte tilladelsen til GME-projektet indtil alle konsekvenser er undersøgt til bunds, herunder også de afledte konsekvenser af et nyt Grønlandsk brand som eksportør af Uran?

Lad os prioritere Tanbreeze mineprojektet, der ikke er kontroversielt, indhøste de erfaringer, der kan tilvejebringes fra dette projekt og så her efter med åbne øjne og et fyldestgørende beslutningsgrundlag træffe en ordentlig og redelig beslutning om, hvorvidt andre mineprojekter i området skal iværksættes.

Vi kan ikke blive ved med at træffe kortsigtede beslutninger, der potentielt udskriver ubetalelige regninger til de kommende generationer og som ovenikøbet truer det største grønlandske eksporterhverv, fiskeriet!

Der skal ikke spilles russisk roulette med Grønlands største eksporterhverv. En stemme på Samarbejdspartiet er en stemme for et stop for GME Uranmine i Kvanefjeldet.

Kim Lyberth