• Pladser til unge under 18 år der begår kriminalitet

Vi mangler styrkelse af forebyggelsen, og henvisning med specialiseringer til børn og unge der begår kriminalitet.

Dels er et samarbejde med Janus-centret i Danmark, sexilogisk klinik, samarbejde om behandlinger til børn og unge med vredes-problemer, og manglende tillid til voksne – en mangelvare.

Dels er der behov for, at folk der ses første gang i straffe-systemet pga. f.eks. vold kan dømmes til behandling for vrede.

Vi foreslår programmer som Alternativ til Vold, og forebyggende og opfølgende programmer for de unge.

Sunde fællesskaber, sunde måder at komme af med vreden på, og sunde måder at tjene sine penge på, har mange unge lovovertrædere aldrig set.

Det er derfor afgørende for samfundet, at reel rehabilitering kan ske, og ikke blot en parkering eller en hensættelse af disse unge og førstegangsovertrædere.

Det er gode børn, unge og mennesker langt de fleste af dem, der er snublet over sig selv på livets vej.

De har brug for vejledning, og en chance, så de kan vælge den rigtige vej fremad for eftertiden.

Det er både godt for dem, og især for vort samfund.

I 2020 steg voldsstatistikken fra Politiets døgnrapport.

Der er behov for langt bedre fokus på forebyggelse, der er behov for flere programmer som Alternativ til vold, der er behov for oplysning, og bedre finansiering af mande-grupperne, og andre sunde fællesskaber der hjælper mennesker med problemer med at regulere deres følelser.

Det skal politiet ikke stille til rådighed, men det offentlige.

Drop Ilanngaasivik, der koster 150 mio kroner at indføre, og ca 8-10 mio om året at drive, med mulighed for ag inddrive ca 1/4 af det påregnede iflg. høringssvarene ved vedtagelsen af loven.

Og post så de penge i en gennemtænkt retsreform, med fokus på en række af de problemstillinger vi ser hver dag.

Det er snusfornuft.