Der er i øjeblikket, globalt, en klima-krise, da man i hele Verden udleder for store mængder drivhusgasser (de væsentligste er CO2 og metan) og en biodiversitets-krise, da et stort areal i mange lande udnyttes til at producere foder til køer, grise, kyllinger m.v., så der ikke levnes meget plads til naturen. Der overforbruges ting og sager, så Jordens ressourcer er overudnyttede. Løsningen på disse kriser kaldes ”den grønne omstilling”.

Globalt kommer der, specielt i de kommende små 10 år – indtil 2030, stort fokus på klimaforandringer, biodiversitet, og ressourceforbrug. Her skal Grønland være med i den grønne omstilling – og gerne som et foregangsland!

Grønland er allerede nået et stykke af vejen i den grønne omstilling, da en stor andel af elektricitet og varme produceres på vandkraftværker, der er en vedvarende energikilde. Dog udledes årligt ca. 558.000 tons CO2 (tal fra 2015. I 1990 var det 655.000 tons), hvilket svarer til ca. 10 tons CO2 pr. indbygger. Gennemsnittet i Danmark er ca. 17 tons CO2 pr. indbygger.

Det næste skridt vil være at underskrive Paris-aftalen, og lave reduktionsmål i f.eks. 2030 og et mål om at være fossilfri og CO2 neutral i f.eks. 2050. Der skal være mål for at sikre, at fiskeriet er bæredygtigt, og truede arter beskyttes. Forbrug, og den deraf afledte affald, skal der også laves planer og målsætninger for. Samtidigt eller snarest derefter, at der er opstillet ambitiøse mål, skal der anvises en vej til at indfri disse mål.

Således kan Grønland blive et grønt foregangsland.

Kim Lyberth