Hvis der skal komme en tiltrængt fornyelse i grønlandsk politik, så gælder det ikke om at gøre det til en lukket fest for en magtelite.
De har haft magt de sidste 40 år, og har medvirket til mange af de problemer og udfordringer vi står overfor i dag.

Vi får kun fornyelse ved at skabe alternativer til de ”gamle” partier og det er der et påtrængende behov for.
Og så ville det naturligvis være en glæde om formanden for Demokraterne vil sikre sig et demokratisk fundament ved at blive valgt ind til Inatsisartut.
Der er behov for bredere forlig, mere reelt samarbejde, og det er også det vælgerne efterspørger.
Det gøres ikke ved at indskrænke demokratiet – hverken ved færre medlemmer, ved at udelukke partier fra udvalg, eller ved at mindske den demokratiske indflydelse for mindre partier, og enkelt kandidater.

I den forbindelse så kunne det være en overvejelse, at gøre medlemskab af Inatisartut til en præmis for at kunne bestride en position i Naalakkersuisut.
Den praksis, der har givet formanden for Demokraterne en platform udemokratisk. Det kan ikke være rigtigt, at de grønlandske vælgere ikke kan have tillid til, at regeringens medlemmer har et demokratisk mandat.
Her kunne Demokraterne selv gå i spidsen og sørge for, at der ikke opstår et demokratisk underskud som det, der tilfældet, mens formanden for partiet sad i Naalakkersuisut uden et demokratisk mandat.
Lad os få en debat om betimeligheden af dette fremfor at gøre demokrati til en populistisk spareøvelse.

Ved samme lejlighed kunne man også komme med en klar udmelding om, at dobbeltmandater ikke længere bør være en mulighed.
Vi har faktisk brug for et bredere og langt mere forankret demokrati end det Demokraternes uigennemtænkte forslag lægger op til.

Sidst skal nævnes, at der er behov for forståelse for, at grønlandske politikere faktisk skal dække forholdsmæssigt meget mere, end danske Folketingsmedlemmer faktisk skal, men med færre medlemmer.
Således er der ikke grundlag for andet, end endnu mere magt-koncentration, endnu mindre åbenhed i magt-eliten, og den lille mand eller kvinde klemmes endnu mere.
Derfor har vi foreslået, at medlemmer af Inatsisartut får kursus i mikro,- og makr-økonomi, transparens, og en række andre ting efter valget.
Det giver større tryghed for borgeren og bedre tillid.