Siden Samarbejdspartiet den 19. oktober 2020 blev udsat for et tilsyneladende orkestreret angreb fra partiets bogholder og forhenværende hovedbestyrelsesmedlem, Jan Joe Siedsen, støttet af enkelte personer med politiske aspirationer, der ikke kunne indfries ved deltagelse i demokratiske processer, har Samarbejdspartiet fokuseret på at få orden i partiets regnskaber og interne procedurer, så vi har kunnet forholde os til de krav, der er rejst fra bl.a skattestyrelsen. 

Vi har med hjælp fra vores ny bogholder og revisor, EY Grønland, og vores Advokat, NUNA LAW, tilvejebragt de mange bilag, der manglede og herved kunnet afslutte regnskaberne for 2018, 2019 og 2020. I den forbindelse er det erkendt, at der ikke er blevet indberettet honorarer til diverse eksterne konsulenter, hvilket har givet anledning til en skattebøde, som Samarbejdspartiet naturligvis vil betale, når sagen er endeligt afsluttet ved myndighederne. Den ny hovedbestyrelse i Samarbejdspartiet skal understrege, at vi naturligvis tager ansvaret for den sjuskede og mangelfulde regnskabsførelse, som Jan Joe Siedsen i al væsentlighed er ansvarlig for. Den nye hovedbestyrelse kan dog med tilfredshed konstatere, at der ikke er fundet tegn på, at der er udført ulovlige eller kriminelle aktiviteter af de personer, der fortsat er aktive i partiet. 

På baggrund af det samlede overblik, der nu er tilvejebragt, vil vi nøje overveje, om vi vil politianmelde en eller flere af de personer, der aktivt har medvirket til at underløbe partiet. Vi har kunnet konstatere et mønster i de handlinger denne kreds af personer har udført og der er tillige andre historiske eksempler på tilsvarende aktiviteter udført af samme personkreds, der efterlader indtryk af, at der er grundlag for en bredere politimæssig efterforskning.

Som en del af de partiskadelige aktiviteter har personkredsen anvendt ulovlig aflytning, lækket udvalgte bilag uden kontekst og gennemført bagtalelse på sociale medier. Vi har kunnet konstatere, at medierne i Grønland i vid udstrækning har taget det personkredsen har leveret for pålydende og ikke udvist den journalistiske indsats, der skal til for at kunne fremstå som en fair og kritisk garant for både ordentlighed og balanceret nyhedsformidling.

Vi er så heldige, at vi i Samarbejdspartiet har en af Grønlands dygtigste politiske talenter, Tillie Martinussen som vores repræsentant i Inatsisartut. Vi havde ønsket, at hun kunne bruge al sin energi på at føre vores politik og sætte Samarbejdspartiets markante fingeraftryk på det nødvendige politiske arbejde i Grønland. Vi er imidlertid et lille parti, der ud over Tillie og en sekretær, kun kan mønstre en lille kreds af medlemmer fra Hovedbestyrelsen til at gennemføre det nødvendige arbejde med at bringe orden i det rod, der var efterladt. Desværre har det været nødvendigt at bruge alle hendes ressourcer på at medvirke til oprydningen, samtidigt med, at hun skulle lægge ryg til en smædekampagne, der i råhed og hjerteløshed overskrider alle grænser. Politik er ikke for tøsedrenge eller mimoser, men man går normalt efter bolden og ikke efter spilleren. Det har ikke været tilfældet her. Tværtimod har det kunnet konstateres, at hvis man som dygtig politiker samtidigt er en yngre attraktiv kvinde, så er man frit vild hos den gruppe af nedrige mænd, der sætter en ære i at overgå hinanden med perfide kønskrænkende udtalelser.

Vi har tillid til, at Tillie kan lægge den dårlige behandling hun har været udsat for bag sig og igen rette blikket imod den politik og det grønlandske parti hun brænder for. Faktisk har vi med glæde set, at kampkraften er retur, hvilket vil komme til udtryk i de igangværende politiske forhandlinger om den fremtidige politiske ledelse af Grønland eller i forbindelse med udskrivelse af et valg til Inatsisartut.

Samarbejdspartiet kan konstatere, at Grønland står overfor en række konkrete politiske udfordringer, der alle forudsætter et åbent og tillidsfuldt politisk samarbejde. Selvom et valg før tid under en Covid pandemi kan være en politisk nødvendighed, så håber Samarbejdspartiet, at der vil kunne skabes grundlag for et konstruktivt og positivt samarbejde indenfor de nuværende parlamentariske rammer. Problemer og udfordringer forsvinder ikke, fordi der udskrives valg og Grønlands befolkning fortjener, at det nuværende Inatsisartut trækker i arbejdstøjet og finder løsninger fremfor at ommøblere dæksstolene på Titanic.

Vi går imod lysere tider og Samarbejdspartiet går styrket ud af den krise, vi har været igennem. Vi vil bruge de erfaringer, vi har høstet til at iværksætte politiske initiativer, der sætter fokus på samfundets svageste og herunder beskyttelsen af kvinder og børn imod fysiske eller andre former for overgreb. Og uanset om du deler Samarbejdspartiets politiske synspunkter eller ej, så gør det grønlandske demokrati og den generelle anstændighed en stor tjeneste ved at give Tillie et ”high five” eller et knus, når du i den kommende tid møder hende. Det har hun faktisk mere end fortjent!  

 

Måtte indlægget her give anledning til kommentarer eller ønske om uddybning bedes der rettes henvendelse til Torben Ørting Jørgensen, medlem af Samarbejdspartiets hovedbestyrelse på oerting@live.com. Tillie Martinussen udtaler sig ikke om den konkrete sag, Samarbejdspartiet har været igennem, men gerne om politiske spørgsmål.