Det er ganske rigtigt som Naalakkersuisoq for sundhed påpeger; at der en række udfordringer med tandpleje her i landet. Men vi kan løse det et godt stykke hen ad vejen, hvis vi ønsker det.
Nu sidder Naalakkersuisoq for Sundhed faktisk i en klemme, så jeg vil godt udtrykke støtte til hende her. Hun skal prioritere de samme penge til socialvæsnet, sundhed og justits. Dvs. hun har samme pose penge til de områder vi ønsker forbedringer på.

Men sandheden er, at vi kan vælge at omprioritere på Finansloven, og hvis vi ønsker det, så kan vi godt skabe rammerne for tandsundhed. Vi skal ”blot” tilføre flere penge. Vi kunne droppe forfatningskommissionen og derved tilføre området flere midler f.eks.

Vores løsningsforslag herfra er:
1. Langt mere opsøgende arbejde og reklame for nyuddannede tandlæger i Danmark, som ønsker at prøve vingerne af i en skøn natur, og et land, hvor man fagligt får lov at prøve ALT. En slags mesterlære for nyuddannede kan vi også tænke i.
Dvs. tandlæger får lov at arbejde med alting heroppe, og det skal anerkendes fagligt i Norden. Der er altså en fagligt spændende vinkel på arbejde med tænder i Grønland. Hvis vi:

2. Sørger for optimale rammer for dem. Forstået sådan, at vort fagligt ufatteligt dygtige herboende personale hjælper Selvstyret med, at udarbejde en liste med problemstillinger de støder på, når tandlæger kommer hertil. Altså, at vi får en liste med udfordringer for både lokale, og den tilrejsende, når vi får fagligt besøg udefra. Og så begynder vi at løse dette. Vi skal også tilbyde bolig-mulighed når de kommer.
3. Sikrer meget bedre lønninger til området, og mere smidige løsninger for rundrejser. Vi er nødt til at indse, at vi har brug for turnus-ordninger og forhold der kan klare udskiftninger jævnligt, således at vi får sikret tandsundheden for vor befolkning.
4. At vi gerne tager pensionerede også, som til gengæld får oplevelser med i bagagen. Altså gøre det spændende og attraktivt at arbejde her i perioder for ALLE der kunne tænke sig at se lidt af verden. Andre, mindre lande i verden gør dette. Island, Mallorca og andre mindre nationer, kan vi hente inspiration i til dette.
5. At sikre et sommerjob til gæstestuderende på det sidste år af deres uddannelse til tandlæge, i hele Norden og Vestnorden. På dén måde, får de set Grønland, inden de er færdige – og på den måde får vi forhåbentlig tiltrukket dem inden de er helt færdige.

Tænder betyder langt mere for sundheden end vi erkender, og lige tænder betyder enormt meget for unges selvværd. Og Naalakkersuisoq er her bundet på hænder og fødder. Derfor skal vi i næste finanslov afsætte penge og mulighed indenfor lovens rammer, til at omstrukturere tilkaldt faglighed således.
Så kan vi få tandsundhed til alle byer og bygder.
Men vi véd det er udfordrende, derfor denne meddelelse som vi håber Naalakkersuisut ser.