Selvfølgelig skal vi ikke have invasion af hjem uden dommerkendelse. Det skal diskuteres i Inatsisartut om på onsdag, som en del af nød-lovgivningen i forbindelse med Corona.
Selvfølgelig skal denne del ikke vedtages. Her er nogle alternativer:

De love der præsenteres for Inatsisartut om 2,5 dag, i forbindelse med Corona-virus, indeholder bl.a. en passage om, at politi og myndigheder må skaffe sig adgang til private hjem, uden dommerkendelse.
Netop denne passage blev taget ud af nød-lovgivningen i Danmark fordi det er i strid med Grundloven.
Det er klart, at den danske Grundlov også gælder i Grønland, og derfor kan denne del af loven heller ikke indføres her.
Det er pressede tider for alle, også Naalakkersuisut, og vi føler os helt overbeviste om, at der er noget copy-paste-arbejde i dette.
Det er derfor det er vigtigt, at når Inatsisartut samles, så skal vi have mulighed for at debattere, og ændre i fremlagte.
Det er sådan at Inatsisartut er den lovgivende forsamling, og er dem der bestemmer hvilke love Naalakkersuisut skal arbejde efter. Sådan er det også her, og det er klart, at der skal ændres på fremlagte.
Allerede i går søndag blev jeg, Tillie Martinussen, medlem af Inatsisartut ringet op omkring holdningen til dette af KNR.
Jeg sagde helt klart, at det er i strid med Grundloven, debatten har allerede været i Danmark, og selvfølgelig skal vi ikke svække vore rettigheder som borgere, og vor ukrænkelige privatliv. Selvfølgelig ikke.
Det er en glidebane, og unødvendigt.

Vi har spurgt formandsskabet i Inatsisartut, om vi får lov at fremægge lovforslag selv, og hvorledes vi laver ændringsforslag mm.
Ligeledes har vi spurgt til elektronisk afstemning og møde i disse Corona-tider. Det kan ikke lade sig gøre i henhold til Inatsisartuts forretningsorden, selv om vi foreslog lige netop dette under revision af forretningsordenen på sidste samling.
Så må vi gøre som vi gør, og der bliver taget ekstremt strenge forholdsregler til samlingen.
Men forholdsreglerne kan ikke spænde ben for ændringsforslag til fremlagte.
Vi håber at der kommer grundig diskussion af både nødlovgivningen i fht. at kunne sætte folk i karantæne og forvare dem, samt om de økonomiske pakker.
Ikke for at trække ting i langdrag, men for at styrke og stå sammen omkring lovgivningen.
Det er lige præcis det vi har et demokrati til.
Lad os i stedet styrke dommervagterne, således at sagsbehandlingen kan gå hurtigt og smidigt, og måske endda i døgndrift, når det er nødvendigt at agere på mistanke om smittefare.

Jeg er meget sikker på, at vi efter en grundig debat ikke vedtager den del af lovforslaget. Men det viser lige præcis også, hvorfor det er SÅ vigtigt at have alle partier og mennesker med i alle debatter omkring vidtgående politiske tiltag.
Aller partier og mandater, får input fra befolkningen. Input der er vigtige at få med.
Inatssiartut er i sidste ende øverste myndighed i landet, og det ansvar tager vi meget seriøst.
Vi glæder os til at bidrage med vores, at høre de andres indlæg, og sammen at træffe nogle vigtige afgørelser i denne krisetid.
Vi har længe ønsket denne samling, og efterspurgt den, så vi forventer en god samling, hvor vi kan få debatteret i bund, så vi vedtager det bedste for hele landet.