Ældre, demente, og bevægelseshæmmede, og handicappede med behov for fysisk hjælp må vi ikke glemme de næste mange måneder. Ligesådan med demente, og psykisk syge

Hverken i sundhedssystemet eller hvis vi er ansatte som deres hjælpere.
Vi er den helt nødvendige livslinje til dem, og vi har et særligt tungt ansvar at bære. Vi skal holde smitten fra dem, men give dem tryghed og nærvær. Hverdagens helte er dem der arbejder for og med dem.  

Der er nødt til at være en meget, meget streng hygiejne omkring udsatte – hele døgnet. Faktisk en hysterisk høj grad af både omtanke og hygiejne. 

Men vi må heller ikke efterlade ældre, eller syge medmennesker, for sig selv, alene, i for mange timer om dagen – nu hvor vi er i lockdown, eller lever med begrænsninger og restriktioner. De skal have en mere pædagogisk forklaring når de spørger og er bange, og de har brug for, at de kan købe mere ind. De er sårbare i denne tid, det er vigtigt at vore systemer omkring dem er ekstra beskyttende i denne tid.

Det er derfor afgørende at vi bliver kreative med kontakt. 

Jeg ville ønske vi kunne sikre gratis internet i hele landet, sådan at pårørende kan besøge deres ældre via afsprittede PC’er elleriPads med nemt opsatte programmer man kan kontakte dem via.
Og vi skal tænke i alternativer, og måske besøge på afstand; under vinduer, terrasser og den slags, og dermed skabe kontakt mere nært. 

Mobilitetshandicappede, får også brug for ekstra ansvarlig hjælp, og tryghed. 

I det hele taget, så er der brug for, at vi er meget, meget fleksible, kreative og påpasselige i denne tid. 

Vi må tænke ud af boksen, uden at risikere at smitte som rask smittebærer. 
Og vi må tænke meget strengt ind i boksen, når det gælder besøg hos dem, for ikke at udsætte dem for unødig fare. Lad være med at blive sure på personalet der skal hjælpe dem, fordi I ikke må besøge, tænk på det som omsorg for dem, og hjælp dem så på andre måder.

Jeg ser, at de fleste arbejdspladser med ældre og sårbare fungerer godt allerede, også i lockdown Nuuk. Men lad os sikre os, at det velfungerende når hele vejen rundt i landet. Der kan være behov for afklaring og hjælp til medarbejdere omkring retningslinjer og hygiejne, og der er brug for, at du og jeg som mennesker er ufatteligt ansvarlige omkring dem.
Ældre og andre som ikke kan helt selv, har brug for hjælp til indkøb, rengøring, og har måske ikke andet end deres TV og telefon at få dagen til at gå med. Tænk på dem, og tænk på at kunne komme i kontakt med dem, på anderledes måder.

Ligeledes en appel til sundhedsvæsen, kommuner og landspolitikere lige nu:
PÅ vegne af de ældre, handicappede og syge der bor for sig selv endnu:
Tag jer ekstra tid til at undersøge om de har pårørende der kan hjælpe dem med at forstå, som passer på dem, og som er med til at hjælpe dem med at hitte ud af, om de har behov for sundhedsvæsnet.

De ældre, udsatte og syge, må ikke glemmes, efterhånden som mere pres kommer undervejs.

Vi kan se allerede nu i Danmark, at sygehuse der begynder at mærke presset, med det resultat, at ældre og demente må gå på sygehuse uden pårørende, og at de ikke nødvendigvis får 100 % betryggende svar, når de skal møde op på sygehusene, men er bekymrede for Corona.
Det er vigtigt vi værner om deres mentale sundhed også, og får råbt vagt i gevær hvis der er ældre eller udsatte der har behov for ekstra hjælp i denne tid.
Vi må tage ved lære af andre landes udfordringer, og hjælpes ad i denne tid. Men endnu vigtigere; at slå ring om dem der har ekstra brug for hjælp.