Børn og unge i landet, som lever hjemme med forældre som kæmper med misbrug, eller som lever i hjem uden mange penge, som fattige og sultne, har brug for en særlig hånd i disse Corona-tider.
Under alle omstændigheder bør vi arbejde på, at bygge nød-beredskab op, for alle børn og unge der har brug for at blive midlertidigt anbragt, og børn og unge, som har behov for hjælp.

Hjælpepakker økonomisk, sårbare familier:
Vi foreslår at kommuner i samarbejde med Selvstyre, opretter hjælpepakker til familier der ikke har ret mange penge, og som er sårbare overfor misbrug af alkohol og hash, så børnenes fornødenheder sikres dækket i hele perioden.
Man kan vælge at betale nødhjælp på uge eller dagsbasis, eller vælge, at lade det være på rekvisitioner med beløb hvor man kan købe alt andet end alkohol f.eks.
Vi foreslår også at al ekstra skat udsættes og hensættes, og alt gæld sættes i bero, så længe krisen står på, således at vi ikke oplever at skabe endnu flere hjemløse eller udsatte, indtil vi har bedre greb om situationen.
I Samarbejdspartiet anslår vi, at krisen varer længere end 14 dage, men med hurtig implementering af sikring af mennesker, således de ikke skal være bange for at kunne indløbe fornødenheder, kan man sikre mindre smittespredning af nød. Derfor er det vigtigt.
Vi er udmærket godt klar over, at det er ekstra-ordinært. Men i ekstra-ordinære tider, bør politikere og politisk hold sikre ekstra-ordinære løsninger.

Vi har taget,- og tager det med til forhandlingsbordet, og tager det med os videre også.

Nød-væresteder, nød-børnehjem og nød-plejefamilier:
Udsatte og sårbare børn og unge, som lever i familier hvor de eventuelt ikke ville kunne være, skal samles op fra gader og stræder, og køres i sikkerhed på faciliteter hvor der er voksne ansatte med Børneattester og socialfaglig bistand.
Det skal oprettes som nødfaciliteter, hvor de kan være indtil krisen er i en anden fase.
Det er afgørende, at ingen børn og unge overlades til sig selv.
Følg de sårbare familier meget tæt også. Brug evt. ressource-personer i familierne til nød-plejefamilier.

Vi bør sikre bistand og tryghed både psykisk, fysisk, og madmæssigt til børn og unge, der ikke kan få det hjemme. Lav små, åbne væresteder, hvor de under sikre forhold kan komme og opholde sig om dagen.
Få opsporet de sårbare børn og unge allerede nu, hvor der ligger underretninger eller anmeldelser der ikke er ekspederet. Således er der overblik over sårbare børn og unge, og således kan man haste-behandle disse, og finde løsninger.
Husk at én reddet er en reddet. Man skal ikke vente med dette til man har en stor, forkromet plan.
Jeg håber og tror på, at kommuner og politi er i gang med arbejdet, fordi vi har taget det med til det politiske bord helt fra starten af.

Men vi er som sagt i en krise, så det kan tabes i kommunikation.
Det er også derfor vi deler alle de inputs vi får, og gode idéer vi ser offentligt.
Vi bringer også alle forslag vi får fra borgere videre på en politisk struktureret måde, og hjælper så godt vi kan politisk og menneskeligt alle steder. Hjælp hinanden.