Udviklingen med ny coronavirus skifter fra time til time. Derfor er det nødvendigt, at vise handlekraft.
Med vort sundhedsvæsens kapacitet er situationen uholdbar, hvis ikke vi handler.
Vi skal passe på vore medborgere med svagt immunforsvar, ældre og andre der kan få brug for hjælp i den kommende tid.
Hjælp hinanden og jer selv med, at lade være med at besøge syge, ældre, immunkompromitterede m.fl.
Lad være med at gå i panik, lad være med at hamstre så der er nok til alle, hold afstand, og top-hygiejne.

Tiltag vi mener der skal tages nu:

Landet og penge:
* Lønsikring af offentligt ansatte, der skal være hjemme.
* Lønsikring af private virksomheder, med en hjælpepakke. Især de små, enkeltmandsvirksomheder m.fl har behov for hjælp.
* Sørg for, at SU og understøttelser udbetales. Sørg for hjælpepakker til dem med for lav indkomst.
* Stands alle ikke-essentielle lånesager for Landskassen. Lad være med at låne penge til mere unødvendigt.
* Frigiv alle penge der kan frigives, som er samlet i holdinger og i selskaber, som overskud eller udbytte, og sæt dem i en nødfond nu, så vi kan agere hurtigt og smidigt.
* Indkøb det udstyr det er muligt at indkøbe.

Sundhedsvæsen og testfaciliteter:
* Sørg for, at alt essentielt personale som kan, adskilles i 2 hold, så hvis der kommer sygdom i den ene gruppe, så rammes den anden gruppe ikke.
* Undersøg mulighederne for, at kunne kompensere hoteller og andre nedlukkede faciliteter, som egner sig til isolation og adskillelse, for, at stille faciliteterne til rådighed for ældre, dem med svagt immunforsvar og andre som kunne have behov for at være masse-afsondrede i mere sikre rammer, så man kan undgå smitten for dem. Ansæt personale der sørger for rengøring og madlavning, samt forstår sig på hygiejne og desinficering af faciliteterne.
* Sørg for løsninger til hjemløse og andre udsatte, så vi ikke risikerer at denne virus rammer skævt.
* Sørg for at opdele sygehusene i 2: Smittefri og ikke-smittefri områder hvor man kan. Inddrag lokaler andre steder, til at undersøge om der er smittede, væk fra sygehusene (så man kan gå ude i det fri og blive testet, eller kan køre frem og blive testet.
* Gør alle sundhedslinjer gratis på telefon. Ligesådan med politi etc.
* Gør internet gratis, det kan forhåbentlig holde unge og børn hjemme, og sikre adgang til information for alle også på telefoner.
* Sørg for medicin til længere tid, samt beredskab til psykisk syge og hjælp til dem ekstraordinært med at tackle situationen.
* Lovgivning er allerede på plads til at kunne lukke flyforbindelse også mv. overvej at lukke nogle dage, for at få styr på procedurer. Selv en enkelt dag, vil give mening.
* Folk spørger til indenrigsrejser på pause også et stykke tid?
* Sæt de ældre og immunsvage på egne steder med top hygiejne. F.eks. i samarbejde med hoteller mv. og personale der kan holde streng hygiejne og ikke udsætter sig selv for smitte.

Butikker:
* Sørg for, at butikker kan sætte plastic-membran op, de steder det lader sig gøre, så der er en barriere mellem dem og andre. Brug handsker, og afstand, de steder hvor det ikke kan.
– Sørg for, at medarbejderne har handsker på, hvis de håndterer kontanter, og sørg for, at kontanter sættes i noget så simpelt som klorinbad for mønter, og at sedler i videst muligt omfang ikke anvendes. Alle der kan bruge kort, skal bruge kort.
* Scan selv varer, billetter, og alt hvad der er af den slags, de steder hvor det er muligt. Altså ikke med håndholdte scannere, men der hvor det er muligt at vende en scanner til varer om.
* Hold afstand på 2 meter, eller begræns antallet af mennesker i butikkerne samtidig.
* Sørg for, at der kan indføres begrænsninger på enkelte varer, om nødvendigt for at forebygge hamstring.

Selv-ansvar:
Som Kim Kielsen sagde; lav allerede nu en liste over personer du har været i kontakt med, hvis du er i risiko for, at have taget smitte med hjem. Bliv hjemme i 14 dage. Derudover:
* Lad være med at besøge syge, ældre, og mennesker med lavt immun-forsvar.
* Lad være med at besøge hinanden unødigt.
* Sørg for top-hygiejne med sæbe og vand hjemme på alle overflader. Lad evt. sko og handsker være udenfor, vask tøj ofte, ved mindst 60 grader, og mindst 80 grader for sengetøj og håndklæder hvis I kan.
* Hold afstand. 1,5-2 meter helst.
* Lad være med at røre ved dit ansigt ofte, og lad være med at røre ved flader mange rører ved, uden beskyttelse og tænk på, at bakterierne kan sidde under sko, på handsker, i tøjet og også håret.

Vi er parate til at bakke op, om alle nødvendige alternativer og at sikre tabt arbejdsfortjeneste for alle offentligt ansatte og private firmaer så de ikke skal gå nedenom og hjem, men på rimelig vis naturligvis.