Hjemløse, og udsatte børn og unge der går på gaderne om natten:
Lav aftaler om sikre steder, og mad og vandforsyning til hjemløse.
Nu hvor Covid-19, den nye Corona-virus kommer, uanset om vi bryder os om det eller ej, er der behov for at vi ikke overser de svagest stillede i vort samfund.

Hjemløse og udsatte og sårbare børn og unge, får brug for sikre steder at bo, med tag over hovedet, forsyninger i form af mad og vand, og steder, hvor de ikke stuves mange mennesker sammen til overnatning.
Vor opfordring til Naalakkersuisut og Kommunerne er:
Åben op for lejligheder der står tomme, og kontorer og andre egnede offentlige steder, som ikke bruges, og lad de hjemløse registrere sig, så de får et sted at bo.

Lav midlertidige væresteder til børn og unge, som bemandes af ansvarlige voksne med Børneattester, således de kan søge ly et andet sted end et utrygt hjem, hvis der er behov for det.

Gør begge dele i de byer og bygder hvor der er behov for det.
Vore mest udsatte og sårbare skal ikke glemmes i disse vanskelige tider, vi er kun stærke hvis vi står sammen alle sammen, og hvis vi husker på de uden stemme.

Arrangér hjælp til ældre og svagelige medborgere:

Begynd allerede nu, at registrere ældre der har behov for hjælp, og sørg for, at de får leveret mad og indkøbsvarer, hjælp til at komme på toilet og rundt, og opfordre vort samfund til at hjælpe ældre og svage, men med behørige sundhedsforanstaltninger på plads.
Sørg for at lave en medicin-og behandlingsplan de steder hvor der er behov for det, og sørg for instruktioner til plejere og passere er klare og tydelige på grønlandsk.
Få lavet praktiske foranstaltninger på sygehuse og sundhedsstationer og sundhedscentre, således de ældre og svagelige medborgere får et godt forløb igennem det næste stykke tid.

Få lavet planer for psykiatriske patienter og deres medicin, og sørg for at der er et godt
sikkerhedsnetværk under fødderne på vore medmennesker med sindslidelser.

Vi opfordrer til, at mennesker allerede nu melder sig som frivillige til hjælp med indkøb mm., men at de husker fornuftige foranstaltninger mod virus smitte og spredning.
Bed eventuelt private organisationer om hjælp til at skaffe frivillige.
Sørg for, at frivillige er personer vi alle kan have tillid til.

Tak til alle i sundhedsvæsen, politi og alle andre myndigheder der varetager kritiske funktioner i vort samfund. Vi lover at gøre alt hvad vi kan, for også at passe på jer, når I bliver trætte.