Vedrørende den nye Corona virus.

Gå frivilligt i karantæne hvis du er syg, lige har rejst og hvis du tror du har symptomer:
Vær sød at gå i karantæne frivilligt i mindst 14 dage, hvis du tror du er syg, også selv om det er almindelig influenza eller allergi.
Få nogen du kender som er raske, til at købe ind for dig, og stille posen udenfor døren.
Se serier, og meddel din arbejdsplads, at du er syg, og bliv derfor hjemme.

Hvis du netop har rejst, eller er én af de rejsende der slipper igennem inden vi håber der kommer restriktioner på rejse hertil, så vær sød at gå i frivillig karantæne mindst 2-3 dage sammen med dine nærmeste, således at I kan se om I udvikler symptomer.

Og nej, lad os være ansvarlige sammen, og ikke tage til forsamlingsting. Hvis du er arrangør, så aflys alle arrangementer hvor der skal mødes mange mennesker, indtil vi har et overblik.
Vi kan slå smittespredning – sammen – hvis vi frivilligt er ansvarlige overfor hinanden, og i forhold til os selv.

Almindeligt syge mennesker, skal IKKE tage til sygehuset, men ringe til sit sundhedscenter og få vejledning. Numrene står på www.nun.gl, Landslægeembedets hjemmeside.
Får du symptomer som slem lungebetændelse, og begynder at have svært ved at trække vejret så skal du søge lægehjælp.
Har du symptomer som almindeligt forkølede, så lad være med at kontakte sundhedsvæsnet, hvis du kan finde ud af at sætte dig selv i hjemmekarantæne.
Ellers ring ind, og få vejledning om, hvad du skal gøre.
Grunden til dette, er, at sundhedsvæsnet skal have kapacitet til meget syge, når vi begynder at få disse grundet Corona, men også i det hele taget ellers.

Lad være med at besøge ældrehjem, omsorgshjem og den slags steder unødigt.

Private, godgørende organisationer:
Vær søde at begynde at tjekke jeres netværk, og hold jer opdateret om, hvordan man standser smittespredning af bakterier fra sygdommen.
Bl.a. hold en sikker afstand, mellem 1,8 og 2 meter fra andre, lad være med at røre dit ansigt og slimhinder hvis du har været ude i butikker mm.
Lad være med at røre ved noget som syge mennesker har rørt ved.
Noget tyder på, at smitten også kan spredes via afføring og wc, så sørg derfor for at rengøre dette oftere.
Ligesådan; så sørg for, at rengøre alle overflader ofte, også på din mobiltelefon, dørhåndtag, og din seng.
Håndhæv håndhygiejne-regler, og sørg for, at holde mennesker der har det bare lidt dårligt, sættes i hjemmekarantæne.

Hvis I kan, og har kapacitet, så forbered en hjælpe-kæde til indkøb og mad til hjemløse, ældre og mennesker i karantæne. Sørg derfor for, at alle jeres frivillige tager hygiejne dybt seriøst, også i de mindre byer, så der ikke sker en eventuel smittespredning. Så kan vi være klar til at melde os under fanerne, hvis vi ønsker at hjælpe vore medborgere, på en ikke-kaotisk måde.

Hjælp os med at udgive retningslinjer, og materiale om virussen til børn og familier med børn, således at det kommer på grønlandsk også.

Vi kan klare krisen gennem sammenhold, lad være med at hamstre:
Vi kan først og fremmest komme bedst igennem krisen ved sammenhold.
Der er ingen grund til storindkøb, og at samle mad og forsyninger som toiletpapir.
Ingen handelskæder med medicin, fødevarer og andre forsyninger er endnu brudt sammen, og hele verden samarbejder om, at sikre netop disse. 

Forsyningerne holder ligesom almindeligt, hvis vi viser omtanke for hinanden, og lader være med at indkøbe helt vanvittigt meget.

Pas på jeres kære som arbejder i politi, sundhedsvæsen og andre vigtige myndigheder.
De kommer efter alt at dømme, nu på hårdt overarbejde.
Situationen er endnu ikke alarmerende her i landet.
Det kan vi sikre os sammen, at den ikke bliver, ved at selv at overholde disse simple regler.
Vi skriver igen, så snart vi har nyt fra ledelsen i landet.

Vi skal hjælpe hinanden med at passe på de ældre, de med svagt immunforsvar, vort samfunds mest udsatte, og vort plejepersonale og myndighedspersoner.
Lad os hjælpes ad, i dette samfund. Både med at sikre forsyninger til hinanden, med at passe på hinanden, og med at hjælpes ad med at sikre, at folk får købt ind og hjælp hvis nødvendigt.
Men først og fremmest, med at sikre gode hygiejneregler, og at undgå smittespredning.
Så kan vi klare os godt igennem krisen.

Tak til alle i sundhedsvæsen, politi, i omsorgssektoren, på døgninstuitutioner, i den kommende tid også til mennesker der arbejder i fødevareforsyning og forsyningskæder rundt i landet, samt alle andre myndigheder der varetager kritiske funktioner i vort samfund. Vi lover at gøre alt hvad vi kan, for også at passe på jer, når I bliver trætte.