Samarbejdspartiet har lige stillet pgf. 37 spørgsmål om eventuelle mobile test-enheder ved indgangsportene til landet, dvs. lufthavne, og når folk går i land fra både. Hvorfor? Fordi det formentlig er den letteste måde, at inddæmme smitten på

Vi slap heldigvis med skrækken i går, men håndteringen af hele sagen var svær at begribe for befolkningen.
Derfor er det særligt vigtigt, at myndigheder går ud og informerer nu.
En rwlativt let måde, at inddæmme eventuel smitte med Covid-19, kunne være at have mobile teststationer i Kastrup, Kangerlussuaq, og så mulighed for at indsende spytprøver ret direkte fra hele landet ved aftale med Air Greenland.

Ved gårsdagens tilfælde blev vi ringet op af en utryg passager der ventede i Kangerlussuaq med menneskene fra Atlantflyet, som altså muligvis var smittet med virussen.
Vedkommende følte, at det havde været bedst med karantæne af alle høj-risiko-passagerne indtil testsene kom tilbage, og at de ikke havde været i samme ankomsthal som alle fly der blev udsat.
Flyene langs hele kysten fra Kangerlussuaq stod som ”info” på tavlen, og uden yderligere besked om hvorfor – andet end hvad de kunne læse i pressen, og hvad medpassagerer fra Atlantflyet sagde, og det gjorde stemningen meget utryg.
Beskeden om, at Coronavirus først smitter efter 2 dage, fik de heller ikke.
De observerede også personale og myndigheder ombord på flyet, som ikke bar beskyttelse.

Der er nu en gylden mulighed efter denne skræk i livet, for, at vi får optimeret vore procedurer, og får tænkt os lidt godt om, for at inddæmme smitten, og prøve at sikre, at vi får smitte-tilfælde i den takt vi kan holde tik i vort sundhedsvæsen.
Derfor har vi spurgt Naalakkersusiut om de har tænkt sig, at opsætte mulighed for tests ved indfaldsportene til vort land, og mulighed for at have teststeder som ikke er på sygehusene, men et sted hvor eventuelle smittede ikke smitter andre.
Det er en opgave vi lige så godt kan gå i krig med, først som sidst.

Derfor har vi spurgt dem, om netop mulighed for mobile enheder til tests.
Skrækscenariet er, ligesom for andre lande, at vi får en pludselig smittespredning og vore sygehuse og sygeplerstationer ikke har iltapparater eller åndedrætsværn nok, til at håndtere antal tilfælde.
Og når vi nu engang bor så isoleret som vi trods alt gør, kunne det være en idé at søge at forebygge smittespredning af store antal, således vi får inddæmmet smitten, og kan følge med i sundhedsvæsnet når de første tilfælde for alvor dukker op. 

§ 37 spørgsmål om Covid-19-virus