Naalakkersuisut agter tilsyneladende ikke, at lytte til den store menneskemængde, som i den seneste tid har demonstreret imod de markante afgiftsforhøjelser.

Det er et meget nemt synspunkt at antage, når man – som Kim Kielsen – ikke selv skal tænke i, hvordan næste måltid sikres. Det er dyrt at bo i Grønland. Naalakkersuisut mener tilsyneladende, at det skal blive endnu dyrere. Eliten skal jo sikres penge til lufthavnspakken, forfatningskommissionen, nye boliger til politikerne og andre prestige-projekter der er helt unødvendige. 

Dette er tiltag, som ikke kommer de almindelige borgere til gode – og slet ikke de aller fattigste. Således skabes der en endnu dybere social slagside, via den økonomiske politik som den nuværende koalition fører. Ydermere er Kielsens svar til de mange demonstrerende borgere, at flertallet af vælgere blot kunne have stemt anderledes ved sidste selvstyrevalg, hvis man havde ønsket en anden økonomisk politik. Sikken en foragt for borgerne.

Denne tilgang er udtryk for en meget begrænset demokratiopfattelse, da en demokratiskstyreform ikke kun bør reduceres til at være et resultat af stemmeafgivning ved valg. Demokrati er også samtale, og gensidig respekt. En væsentlig del af demokratiet vil visne, når den demokratiske samtale forstummer ved en konsekvent afvisning af borgernes ønsker og krav eller behov i hverdagen.
Samarbejdspartiet er stærkt bekymret for, at denne tilgang – fra Naalakkersuisuts side – vil fører til yderligere politikerlede og underminerer sammenhængskræften i vores smukke land. 

Det er kendt vidt og bredt, at Samarbejdspartiet arbejder for et løft af folkeskolen, og derved vil sikre bedre uddannelser i Grønland.
Investeringer i Folkeskolen og uddannelse generelt er profitable, bl.a. fordi at det vil klæde fremtidige generationer af både borgere og politikere bedre på til at indgå i den demokratiske samtale.
Det ser ud som om Naalakkersuisut skal have skolepengene tilbage, for demokratiske samtaler skal vi lede længe efter. Det er synd for landets borgere, og allermest synd for vor økonomi.

Uanset hvor mange krumspring de foretager sig for at det skal se flot ud, er der ingen sammenhæng imellem indtægter, udgifter og løfter. Vi risikerer ganske enkelt bankerot i fremtiden, og billetpriserne på at flyve eller rejse er allerede på vej mod himmelflugt.
Det sikrer borgerflugt, og vi har endnu mere brug for borgere der bliver og arbejder i landet.
Og så ønsker alle vi borgere at der lyttes til protesterne, og at de ikke blot overhøres.
Vi ønsker en demokratisksamtale der vil bidrage til at sikre en bedre sammenhængskraft, her i ”menneskenes land”. 

 

For yderligere info, kontakt:

Jesper Stormly Enevoldsen – kasserer i Samarbejdspartiet og medlem af hovedbestyrelsen.
Jesper_Enevoldsen@outlook.com