Lærerne i vore folkeskoler kæmper med stadigt større krav, med gamle undervisningsmaterialer, med børn der har det skidt, og med lokaler og skoler der er nedslidte og gamle.
Samtidig skal de holde halv,- og helårsmøder med forældrene, skal lave undervisningsplaner for hvert år, halvårligt, huske elevmapperne, og har ingen henvisningsmuligheder hvis eleverne har det skidt. De kæmper.

Pædagogiske trinmøder, klassemøder, forældremøder, lærermøder, ledelsesmøder, og sikkert også mus-samtaler og andet godt.
Hvordan får man omdannet pædagogisk og didaktisk teori til praksis? Gjort undervisningen spændende? Kan man overhovedet få ro i klassen, fordi der er nogle børn der har det skidt, eller som mangler disciplin?
Forældre-intra, specialundervisning i klasserne, inklusion, mobning, psykiske problemer hos nogle børn, 2-3 sprog, og kollegaer og ledelse der hver især har en mening om, hvad lærerne skal gøre og hvordan.
Få, eller ingen specialiserede anvisningsmuligheder til handicappede, elever med særlige behov for ekstra hjælpemidler, og heller ikke til elever med psykiske problemer.

Samtidig skal lærerne være skarpe i bekymringsbarometre, og i nogle tilfælde kæmper de med indeklima-problemer, nedslidt og uddateret inventar, og skal kunne rumme forældre der også har sociale problemer, skrive indberetninger til kommunerne – deltage i de sager om nødvendigt, og i øvrigt forholde sig til et stadigt skiftende pensum.
Det er hårde kår at arbejde under, når man bare gerne vil undervise i noget, og brænder for, at gøre en forskel i en elevs liv.

Samarbejdspartiet mener, at vi skal tilbage til definitionen af, hvad vi mener en god folkeskole er, og hvad gode lærere i hele uddannelsessystemet er.
Lærerne skal have nok redskaber de kan bruge i deres hverdag; så de kan planlægge ordentligt, og henvisningsmuligheder nok, når et barn har det skidt. 
Vi skal hjælpe lærerne med struktureringen af deres år, på en nem og let tilgængelig måde, så de kan koncentrere sig om undervisningen.

Vi skal bruge elektronik til at gøre det nemmere for vikarer, lærere, og støttepersoner at få overblik over deres hverdag, samt henvisningsmuligheder ved diverse særlige behov.
Vi skal skabe en større kvalitet i undervisningen på seminariet, som klæder lærerne bedre på til at håndtere den vilde hverdag derude.
Der er mange tiltag vi kan tage, og det er bydende vigtigt at lærerne får mulighed for at følge med, og får supervisions-samtaler og støtte til god ledelse og sammenhold på skolerne.
For sådan er virkeligheden derude. Der er behov for det.