PTSD er meget udbredt i Grønland. Til trods for det, har vi stadig ingen behandlingsmuligheder. PTSD rammer mennesker efter traumatiske hændelser og kendes både fra krig og uheld, ligesom ved tunge traumer og hændelser i livet. PTSD ledsages ofte af flashbacks, angst for at gå ud, og andre psykiske gener.

Vi har behov for PTSD sættes på finanslovsforhandlingerne

PTSD – Posttraumatisk Stress Syndrom, er en stressreaktion som kan opstå efter voldsomme oplevelser. PTSD kan ramme alle mennesker. Begivenheder som voldtægt, overfald og lign kan udløse PTSD. De hyppigste symptomer på PTSD kan være: Flashbacks af traumatiske hændelser, koncentrationsproblemer, konstante negative tanker, problemer med søvnløshed, konstant på vagt, hyppige mareridt, konfliktskyhed, ofte følelse af skam og skyld. Mange mennesker oplever, at de ikke kan fungere i hverdagen, isolerer sig fra deres omgivelser, og kan måske blive forskrækkede ved høje lyde.
Til sidst kan mennesker med PTSD ikke tåle, at foretage sig noget der kan udløse PTSD’en, og deres verden indskrænkes derfor mere og mere.
Det kan ramme dem på deres arbejdsliv, på deres forhold, relationer til andre mennesker mm.

Ikke desto mindre har vi ingen fokus på behandling af PTSD. Til trods for, at forsøg har påvist, at PTSD behandling i nogle tilfælde kan forbedre og forkorte behandlingstimerne som er nødvendige på almindelige psykologsamtaler.
Det betyder at PTSD-behandlinger kan være med til at bane vejen for, at psykologsamtaler fungerer langt bedre. Noget vi har behov for her i landet, med det antal psykologer vi har til rådighed til det antal mennesker der har behov for terapi og hjælp.
Det kunne derfor være interessant at se på mulighederne for PTSD-behandling som en støttende foranstaltning for både behandlere og de der trænger til behandling.
Grønland bør og skal kunne håndtere mennesker med PTSD. Særligt nu, hvor vi også sender vore unge i militærtjeneste i Danmark.